World Aids Day Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-12-01

World AIDS Day

Den 1 december är den internationella världsdagen för uppmärksammandet av hiv och aids. Syftet med dagen är att uppmana världens ledare och organisationer att vidta åtgärder i kampen mot hiv och minnas de som dött av aids. På World AIDS Day sprids kunskap om viruset och de framgångsrika behandlingsmetoder som tagits fram och tillämpas. Trots att antalet människor som lever med hiv har minskat sedan 80-talet, är hivinfektioner än idag ett stort samhällsproblem som behöver lyftas. Idag ser vi en ökning av infektioner hos unga kvinnor i södra Afrika.

Under 2018 dog 770 000 människor av aids relaterade sjukdomar världen över.  En av anledningarna är att alla inte har tillgång till säkra medicinska behandlingar samt att viruset än idag stigmatiseras och en följd blir utebliven behandling. Vidare minskar resurserna och finansieringströmmar till arbetet för säker behandling och normbrytande informationsspridning. Fler aspekter av hiv behöver därmed ständigt uppmärksammas och Afrikagrupperna gör detta genom att stödja organisationer som arbetar för behandling och icke-diskriminering lokalt.

Hiv i södra Afrika

Södra Afrika är den del av världen som drabbats hårdast av hivinfektioner och var tionde person är inte medveten om att de lever med hiv. Afrikagrupperna anser att konsekvenserna av människors och framför allt kvinnors bristande tillgång till självbestämmande över sin kropp, sexualitet och reproduktiv hälsa leder till ökad smittorisk av hiv. I samhällen som kantas av fattigdom och patriarkala strukturer motarbetas kvinnor och hbtq+ personers rätt till välmående. Kvinnor skambeläggs inte sällan av vården i fall de ansöker om sexuellt skydd och tester. Dessutom är sexuellt våld en av de stora anledningarna till spridning av hiv. Exempelvis kan viruset överföras till kvinnor genom vaginala skador och rivmärken. Afrikagrupperna stödjer arbetet med SRHR och hiv i fem länder i södra Afrika. Moçambique och Sydafrika är två exempel där hemsjukvårdare spelar en avgörande roll.

Sydafrika har högst antal människor som lever med hiv i världen och i regionen. Enligt officiell statistik från 2018 lever cirka 7,7 miljoner personer med hiv i landet. Den sydafrikanska regeringen har lagt ner störst satsningar i världen på antiretrovirala läkemedel och så kallade ART program. Forskning visar att ART har räddat miljontals liv genom att behandlingsprogrammet förlänger livslängden för människor som lever med hiv. 61 procent av de som lever med hiv i Sydafrika har idag tillgång till ART. Det innebär att en av de stora utmaningarna är att tillgängliggöra behandlingen för alla människor i behov. Tillgången till god hälsovård är nära anknutet till etnicitet och klasstillhörighet. Stora delar av befolkningen som lever med hiv i Sydafrika vårdas i hemmet av hemsjukvårdare (careworkers). Hemsjukvårdare står idag utanför den offentliga vårdstrukturen vilket gör att deras arbete inte synliggörs och ges det formella värde som det förtjänar. Många hemsjukvårdare beskriver sitt arbete som riskfyllt samt att de får låg ersättning och har bristande arbetsvillkor där till exempel skyddsutrustning saknas.

Ett exempel från hemsjukvårdare i Sydafrika är hur de behöver utföra hivtester i människors hem, en arbetsuppgift som medför mycket stress och risk för våld när resultatet presenteras några minuter senare. Deras arbete leder ofta till att både deras fysiska och psykiska hälsa blir åsidosatt. Afrikagrupperna stödjer därför hemsjukvårdares organisering i södra Afrika som i sin tur stöttar människor som lever med hiv.

Hankoni – En vän i nöden

I Moçambique lever runt 2,2 miljoner människor med hiv. En av våra partnerorganisationer som arbetar med SRHR och framför allt hiv är Hankoni. De erbjuder stöd till personer som lever med hiv och arbetar med att förebygga spridning av viruset samt följdsjukdomar genom hemsjukvård. Många av de som är engagerade i Hankoni lever själva med hiv och vill därmed erbjuda omsorg till andra som lever med hiv i deras närområden. Hankoni levererar även hälsosamma matpaket vid hemsjukvårdsbesök, men det är långt från tillräckligt.

När du stödjer Afrikagrupperna är du med och stödjer hemsjukvårdare och organisationer som Hankoni och deras fortsatta arbete för att eliminera spridning av hiv och främja rättighetsbaserad kunskap. Vi jobbar för att uppmärksammandet och stödet till människor som lever med hiv samt förebyggande insatser ska ske varje dag och inte enbart en gång per år.

Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS