AMODEFA - Afrikagrupperna

AMODEFA

AMODEFA i Moçambique är en nationell organisation som främjar sexuella och reproduktiva rättigheter för ungdomar, kvinnor och män i Moçambique.

  • Moçambique

AMODEFA – Främjar sexuella och reproduktiva rättigheter

Bakgrund

I Moçambique är tidiga äktenskap och graviditeter vanliga. Hivprevalensen är också hög, cirka 13 procent, och den ökar snabbast bland flickor i åldern 15–24 år. Dessa problem hänger tätt ihop och är kopplade till att flickor ofta saknar makt att själva bestämma över sina kroppar och över sina liv. Det är av oerhörd vikt att ha tillgång till kunskap och information för att kunna göra medvetna val och bestämma över sin kropp och framtid.

Verksamhetsbeskrivning

AMODEFA arbetar för att främja barns och ungdomars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Moçambique. En viktig del i det arbetet är att utmana normer kring genus och sexualitet, för alla människors rätt till sin egen kropp oavsett exempelvis genus, genusöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation eller ålder. AMODEFA arbetar med sexualundervisning i skolor och utbildar hälsopersonal, lokala ledare och ungdomsaktivister. AMODEFA driver ungdomsmottagningar och mobila kliniker som erbjuder rådgivning och familjeplanering, mödravård, abort, preventivmedel, behandling av sexuellt överförbara infektioner och gratis hivtestning.

Marta Mahumane, är engagerad som aktivist hos AMODEFA i Maputo. I sin roll är Marta ute i skolor och pratar om SRHR och hon vänder sig främst till unga kvinnor.

Jag har information och kunskap som kan förändra livet och framtidsmöjligheterna för unga flickor och kvinnor. Därför arbetar jag för AMODEFA, berättar Marta.

I arbetet med sexualundervisning ingår också att informera om hiv för att undvika nya infektioner och jobba mot stigmat för de som lever med hiv. AMODEFA erbjuder gratis testning och upplyser om rättigheter och tillgång till hälsoservice.

Det finns flera utmaningar till varför folk inte testar sig, men genom att informera om varför det är viktigt, och hur en kan testa sig så minskar även stigmat. För det är som de säger på AMODEFA, att veta är att leva och kunskap är makt, förklarar Marta.

Marta Mahumane, AMODEFA, Moçambique

I Moçambique driver Amodefa kliniker i konfliktområden 

I flera år har Moçambiques nordligaste provins, Cabo Delgado, utsatts för extremistattacker. Miliser plundrar, bränner och hugger ihjäl. Människor flyr för sina liv och trängs ihop i städer. Här har AMODEFA öppnat kliniker, men det råder ständig brist på det mesta. De behöver vårt stöd.

AMODEFAs arbete med barn och ungas tillgång till SRHR

STÖD OSS