Miljö Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-06-16

Afrikagrupperna vill se global klimaträttvisa!  

Årsmötets ställningstagande om klimaträttvisa: 

Klimatförändringarna har en negativ påverkan på södra Afrika. I regionen ser vi en ökning av cykloner, torka, förlust av biologisk mångfald och extrema väderförändringar. De som drabbas hårdast av klimatkrisen är de som minst bidragit till den. Dagligen hör vi berättelser om bönder som står inför svåra utmaningar med odling av grödor, hur familjer fördrivs från sina hem på grund av klimatförändringarna och hur människor fortsätter att uppleva ojämlikhet och exploatering av naturresurser. Afrikagruppernas partnerorganisationer fortsätter att arbeta i ett allt mer krympande utrymme för det civila samhället, vi behöver klimaträttvisa nu. 

Vi måste sluta leva på lånade resurser från våra barnbarn. Vi måste värna människans och naturens rättigheter.  

Vi måste respektera planetens gränser. 

Vi måste förändra vår konsumtion och minska avtrycket i globala syd. 

Vi vill ha en värld där människa och natur kan överleva och blomstra!  

Tillsammans ska alla, var och en, bidra för att inte göra skada. 

Genom att öka medvetenheten kring klimatförändringar och klimaträttvisa och synliggöra konsumtionens kostnader och konsekvenser ska vi agera för ökad konsumentmakt, minskat resursslöseri, ökat återbruk och hållbar produktion som norm. 

Samhällen och länder som påverkar klimatet mest ska betala klimatskulden till globala syd! Vi ska ge ökad handlingskraft och plats åt dem som drabbas mest av klimatförändringarna. Vi kräver en rättvis och inkluderande omställning som värnar rättighetsperspektivet för alla oavsett kön, genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder, funktionsvariation eller andra överlappande identiteter.  

Vi vill se ett politiskt och ekonomiskt systemskifte där det ohållbara kapitalistiska systemet fasas ut och ersätts av ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart system som inte belastar planeten.  

Vi kräver att Sverige ska vara ett föredöme i arbetet för att nå de klimatpolitiska mål vi åtagit oss och bör agera för att bannlysa fossillobbyn och stoppa stödet till fossilindustrin!  

Afrikagrupperna och våra medlemmar tar gemensamt ställning och agerar för klimaträttvisa nu! 

Foto: Markus Spiske, Unsplash

STÖD OSS