La Via Campesina - Afrikagrupperna

La Via Campesina

La Vía Campesina (LVC) är en internationell jordbruksorganisation som bildades 1993. Rörelsen består av 182 organisationer i 81 länder, där över 200 miljoner bönder är medlemmar. I de afrikanska länderna finns det 18 medlemsorganisationer i 15 länder med huvudkontor i Zimbabwe.

  • Moçambique

  • Sydafrika

  • Zimbabwe

La Via Campesina

Bakgrund 

LVC arbetar för att främja och skydda böndernas och ursprungsbefolkningars rättigheter och sätta deras röster i ledningen för den globala rörelsen för matsuveränitet. 

I de afrikanska länderna finns det 18 medlemsorganisationer i 15 länder med huvudkontor i Zimbabwe. Att föda världens befolkning är en enorm utmaning för mänskligheten. Tyvärr svälter fler människor på grund av ojämlik fördelning av resurser och maktdynamik. Det finns även en ökad miljöförstöring och befolkningsökning, vilket gör de flesta produktionssystem av livsmedel ohållbara. Klimatförändringarna gör att dessa utmaningar blir ännu större. 

Verksamheten

LVC förespråkar ett hållbart jordbruk och genomför kampanjer för att försvara böndernas rätt till utsäde, stoppa våldet mot kvinnor och främja jordbruksreformer. De kämpar även för att erkänna böndernas rättigheter och främja ett hållbart jordbrukssystem. 

Rörelsen har vuxit och erkänns nu som en del av den globala dialogen om livsmedel och jordbruk. Den har presenterat sig i flera internationella forum, såsom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV), FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC), Världsorganisationen för immateriell äganderätt (WIPO). LVC har även deltagit i förhandlingarna om FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra människor som lever på landsbygden, som antogs av FN:s generalförsamling i december 2018.   

Aktiviteter   

Rörelsens huvudsakliga aktiviteter är att främja matsuveränitet. Under de senaste åren har rörelsen lagt större vikt vid genusfrågor och kvinnors rättigheter och stärkt sitt motstånd mot transnationella företag. Utöver detta arbetar dem med att:  

  • Kräva jordbruksreformer  
  • Stärka människors kontroll över mark, vatten och territorier 
  • Kräva klimat- och miljörättvisa  
  • Främja feminism från ett jordbruksperspektiv 
  • Upprätthålla mänskliga rättigheter 
  • Främja agroekologi och frösystem.  
STÖD OSS