Världsaidsdagen!

I dag på världaidsdagen besökte jag ett vårdhem för aidssjuka. När talen var hållna och kaffet urdrucket körde en mobil klinik upp framför hemmet. Den som ville fick testa sig. Det var många både gäster och anställda som tog steget.
Väl i linje med regeringens budskap kring det preventiva arbetet som hälsominister Barbara Hogan framförde i sitt tal under dagen. Hon bad alla att testa sig och att alltid, alltid använda kondom.

Deidre Lottering var en av dem som testade sig idag.

Recent Posts