Solidaritetspriset

När inspirerades du senast till att visa solidaritet till din granne eller vår planet? Låt oss lära av varandra!

Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin. I tider av ökande populism och antidemokratiska krafter vill Afrikagrupperna dela ut ett Solidaritetspris till en person, organisation eller initiativ för att inspirera och uppmuntra till mer solidaritet.

2019 - Equipe Media
Eventbild
År 2019 gick priset till Equipe Media för deras outtröttliga arbete för att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter.
Läs mer

Afrikagrupperna har beslutat att ge solidaritetspriset 2019 till Equipe Media för deras outtröttliga arbete för att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Journalister och aktivister i mediegruppen Equipe Media riskerar sina familjers och egna liv genom att rapportera om situationen i Västsahara, ockuperat av grannlandet Marocko. Det finns en total frånvaro av pressfrihet och det är en av världens farligaste platser för reportrar, särskilt för västsahariska reportrar.

Equipe Media grundades 2009 och använder icke-våld som metod för att bryta informationsblockaden. Dess medlemmar arbetar i hemlighet med att dokumentera missbruk av mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara. De följer och rapporterar från offentliga demonstrationer, polisattacker, arresteringar och rättegångar. Deras filmer och fotografier sprids till internationella människorättsorganisationer och styrker bevis på marockanska säkerhetsstyrkors övervåld mot Västsaharas befolkning.

Det ockuperade Västsahara är i praktiken otillgängligt för internationella medier och människorättsobservatörer. Flera utländska journalister och observatörer har antingen förvisats från området eller nekats inträde. Equipe Media har hjälpt de få som har lyckats komma in i Västsahara.

FN-insatsen MINURSO som varit på plats i årtionden för att övervaka en folkomröstning (som kontinuerligt skjutits upp av Marocko), är den enda FN-styrkan som saknar mandat att rapportera om brott mot mänskliga rättigheter. Utan internationella observatörer är informanter från Västsahara källan till dokumentation för de dagliga övergreppen. Equipe Media spelar en nyckelroll för att sprida information om Västsahara till resten av världen.

Afrikagrupperna har beslutat att ge årets solidaritetspris till Equipe Media eftersom vi ser deras arbete som verkliga handlingar av solidaritet. Med sina modiga handlingar för att dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och sprida den insamlade informationen över hela världen arbetar Equipe Media mot ett slut på ockupationen och för att förbättra västsahariernas levnadsvillkor.

Afrikagrupperna tackar den lokala gruppen i Falun för en viktig och väl genomförd nominering.

2018 - Lovette Jallow
Lovette Jallow - Solidaritetspristagare 2018
År 2018 gick priset till Lovette Jallow. Lovette har genom åren envetet arbetat mot rasism och för allas lika värde. Tålmodigt har hon reagerat mot rasism i Sverige och konfronterat rasismen när hon fått syn på den
Läs mer

Afrikagrupperna har beslutat att tilldela Lovette Jallow 2018 års solidaritetspris och en prissumma om 10 000 kr.

Lovette har genom åren envetet arbetat mot rasism och för allas lika värde. Tålmodigt har hon reagerat mot rasism i Sverige och konfronterat rasismen när hon fått syn på den. Lovette är bland annat grundare till Facebook-gruppen Black Vogue som ger tips om smink och skönhet för personer med mörkare hudtoner. Genom Black Vogue arbetar hon även för att påverka skönhetsindustrin i Sverige att tillgängliggöra produkter för alla hudtoner. I det arbetet bidrar hon till att omformulera vad skönhet är genom att visa på alternativ till vithetsnormen.

I sitt antirasistiska arbete har Lovette också tagit initiativ till demonstrationer mot slavhandeln i Libyen runt om i landet. Dessa demonstrationer har lett till en ökad medvetenhet om att migranter från stora delar av Afrika ofta fastnar i Libyen och utnyttjas genom sexuella övergrepp, tortyr och slaveri. Att synliggöra dessa övergrepp och arbeta för en förändring menar vi är ett viktigt solidaritetsarbete.

Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin. Afrikagruppernas solidaritetspris delas ut till en person som i sina gärningar har visat solidaritet, och som därigenom kan inspirera andra till mer solidaritet. Genom sitt arbete för allas lika rätt och värde och mot rasism, slaveri och övergrepp har Lovette visat prov på stort mod och dessutom varit en solidarisk inspirationskälla som vi alla kan lära oss något av.

– I en tid av politiska sprickor och förvirring, när polarisering riskerar att slå rot i samhället är en röst som Lovette Jallows så otroligt viktig för demokratin och för arbetet för allas lika värde, säger Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors.

– Det är en stor glädje och ära att få vara med och sätta ljus på Lovette Jallows viktiga arbete mot rasism. Och väldigt inspirerande att få samtala med en aktivist som alltid står längst ut på barrikaden och som med sin attityd, sitt mod och hela sin persona är en oerhört stor förebild för många, fortsätter Louise Lindfors.

2017 - Emil Boss, Jarl Keber och Mikael Lindegren
solidaritetspriset
Emil Boss, Jarl Keber och Mikael Lindegren, vars engagemang för fackliga frågor på Systembolaget lade grunden för kampanjen Rättvis Vinhandel.

Läs mer

 Emil, Jarl och Mikaels kamp har på ett ovärderligt sätt bidragit till förändring och är ett ypperligt exempel på solidaritet mellan arbetare över landgränser. Afrikagruppernas styrelse är mycket glada över att i år kunna dela ut solidaritetspriset till just dessa tre, säger Nike Dahlskog, ordförande Afrikagrupperna.
Läs vidare

2016 - Kersti Palmberg
Solidaritetspriset, Afrikagrupperna, Kersti Palmberg
Kersti Palmberg har engagerat sig för organisationen ENMT i Zimbabwe. Under många år har Kersti dessutom spridit kunskap om Zimbabwe, demokratiutveckling och vikten av bibliotek för kunskapsutveckling i Sverige.

Läs mer

– Kersti är inspirerande och hon har involverat hela sin familj i sitt solidariska arbete. Med solidaritetspriset vill vi uppmärksamma solidariska handlingar, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Sedan början av 90-talet har ENMT gått från att driva ett litet bibliotek i ett klassrum till ett kulturcentrum med 27 000 böcker, bokboxar på 40 skolor och ett flertal studiecirklar.

– Utan Afrikagrupperna hade inget av detta varit möjligt, säger Kersti

2015 - Blank Spot Project
År 2015 gick priset till Blank Spot Project, som genom medborgarfinansierad utrikesjournalistik skapat en digital plattform för utrikesjournalistik.
Läs mer

Med mod och nytänkande ger Blank Spot Project en röst åt de människor som annars inte hade hörts, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Det är många konflikter och tysta katastrofer som inte når den svenska publiken genom etablerad media. Genom att fokusera på utrikesjournalistik för att vidga vyer och nyansera världsbilden bidrar Blank Spot Project till ökad kunskap och engagemang.

Solidaritet och handlingar i solidaritetens anda behöver alltid uppmärksammas och uppmuntras. De senaste veckorna har många visat prov på extraordinär solidaritet i en värld som brinner, tillsammans kan vi förändra världen, säger Johanna Arkåsen, Afrikagrupperna.

Blank Spot Project har visat styrka att på kort tid mobilisera människor stöttat projektet finansiellt. Behovet av att få lyfta fram åsidosatta konflikter, perspektiv och kontinenter är stort. Afrikagrupperna vill därför belöna Blank Spot Projects initiativtagande och uppmuntra till ett fortsatt viktigt arbete för rättigheter och demokrati i solidaritetens namn.

Underbart att vår ambition uppmärksammas. Men också peppande och nervöst. Lite som när Obama fick fredspriset för att inte starta krig så får vi pris för vår vilja att ta fram unik journalistik, säger Martin Schibbey på Blank Spot Project.

2014 - Livsklubben Orkla
År 2014 gick priset Livsklubben Orkla Foods i Örebro med motiveringen: ”De har inom ramen för solidaritetsgruppen bedrivit ett samarbete med det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU”
Läs mer
Solidaritetsgruppen har visat att vägen fram för solidaritet och aktivism är att arbeta lokalt och globalt parallellt.  

Deras arbete har tidigare uppmärksammats i LO:s tidning Arbetet samt P4 Örebro bland annat. Påverkansarbetet bedrivs ute på stan och i fackliga sammanhang och det vilar på två ben, en del genom kampanjen ”Rättvis vinhandel” och den andra att stötta och samarbeta med en fackförening som kämpar för levnadslön.

Johan Torgå från Livsklubben tog emot priset på Afrikagruppernas årsmöte i Linköping. Han säger:

– Solidaritet är en av grundstenarna i arbetarrörelsen och fackföreningarna. Man kan säga att det är den grundläggande principen. För oss medlemmar i Livsklubben vid Orkla Foods fabrik i Örebro är det en viktig del av det fackliga arbetet. Avståndet mellan Sverige och Sydafrika är enormt men avståndet mellan deras hjärtan och våra är mycket litet.

Vi är både stolta och glada över att vi tilldelats Afrikagruppernas Solidaritetspris. Kan man som fackligt aktiv få en finare utmärkelse än ett Solidaritetspris?!

Som jag ser det är solidaritetsarbete inte en fråga om välgörenhet, det är en fråga om liv och död för fackföreningarna och arbetarrörelsen som helhet. Vi säger till våra kamrater i Sydafrika: Idag stödjer vi er och imorgon räknar vi med ert stöd för vår kamp. Ett stort tack till Afrikagrupperna! Detta har gett oss kraft att fortsätta vårt arbete med förnyad kraft! 

2013 - No Border Musical
No Border Musical en föreställning av Asylgruppen i Malmö och Teater InterAkt. Föreställningen berättar om det Sverige som är idag – om lagar, människor, motstånd och mod. Och om hoppet att få leva i en framtid som tillhör alla.  
Läs mer
Manus är framtaget av personer både med och utan papper och många av skådespelarna har erfarenhet av att leva som papperslösa, men är alla nu i asylprocessen. 

Intresset att se föreställningen har varit stort, med extraföreställningar som följd. Musikaler brukar inte betraktas som livsviktiga, men en av skådespelarna – Aref Karami, som har varit gömd i Malmö i ett och ett halvt år – har sagt att asylmusikalen i Malmö har räddat hans liv.

– Jag kände mig ensam och tänkte att jag är utanför samhället. När jag gick ut så tänkte jag att alla kollar på mig, eller att polisen letar efter just mig. Först var jag så att jag inte ens kunde prata med någon som jag inte känner, det var svårt för mig. Men efter detta år som jag har varit med i musikalen har jag fått ett kvitto på att jag kan spela inför 100 personer eller 1000 personer. Det känns jättejätteskönt. Även om jag är borta från min riktiga familj, så har jag också en riktig familj här, sammanfattar han sin upplevelse.

Rasism, främlingsfientlighet och gränser mellan länder och människor är ämnen som har debatterats flitigt i den offentliga debatten under den senaste tiden. Genom No Border Musical har personer både med och utan papper fått lyfta fram sina perspektiv. De har tagit med publiken på en resa in i framtiden, för att visa att det är möjligt att skapa en värld där vi fortfarande minns vad solidaritet innebär. Att vi alla är en del av samma värld och att vi alla har samma rättigheter.

Därför tycker vi att No Border Musical, genom Asylgruppen Malmö och

Teater InterAkt, är värda årets solidaritetspris.

Tack för ert engagemang och solidaritet!

Janne Nordstedt, Afrikagrupperna

2012 - Jimmy Sserwadda
År 2012 gick priset till Jimmy Sserwadda som har engagerat sig för lika rättigheter för alla, i över tio år.
Läs mer
I Uganda var han med och grundade organisationen Spektra och sedan nätverket Smug. De kämpar mot de lagförslag som vill införa dödsstraff i Uganda för homosexuella handlingar.

Arbetet är därmed förenat med fara och Sserwadda flydde 2008 till Sverige där han fortsatt sitt arbete genom att ge stöd till asylsökande som förföljts på grund av sin sexualitet. 

Det är en solidaritet som är värd att uppmärksammas och uppmuntras. En solidaritet vi alla kan lära och bli inspirerade av, en solidaritet som förändrar liv!

Jimmy Sserwadda tog till allmänt jubel emot priset på 10 000 kronor och ett konstverk från tanzanske konstnärskollektivet Tinga-Tinga tillsammans med sin partner Lawrence Kaala.

Solidaritet handlar om att gemensamt ta ansvar att arbeta för en rättvis värld. Det handlar om rättvisa – rättvis fördelning av resurser och makt och rätt till utveckling för alla. Med solidaritetspriset vill vi på Afrikagrupperna uppmärksamma värdet av solidaritet.