UNDE - Afrikagrupperna

UNDE

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE är ett studentnätverk som arbetar aktivt för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck.

  • Moçambique

UNDE

Haidaty Adamo Bacar från vår partnerorganisation UNDE i Moçambique. Foto: Mitra Mäki

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE är ett studentnätverk som arbetar aktivt för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. Det är vanligt att skolelever blir sexuellt utnyttjade av sina lärare i Moçambique. Hivprevalensen är också hög och den ökar snabbast bland flickor i åldern 15–24 år. Därför sprider UNDE även information och kunskap som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland både elever och skolpersonal. Det är mycket vanligt med tvångsäktenskap (äktenskap med barn) och tonårsgraviditeter, vilket sätter stopp för flickors skolgång. Dessa problem hänger tätt ihop och är kopplade till att flickor ofta saknar makt att själva bestämma över sina kroppar och över sina liv.

Tvångsäktenskap

2019 godkände Moçambiques regering en lag som förbjuder ”barnäktenskap”, eller tvångsäktenskap som det bör kallas eftersom barn inte kan ingå äktenskap. UNDE lägger stor vikt vid att utbilda barn och vuxna om lagen och om effekterna av att barn tvingas gifta sig. Dessa tvångsäktenskap drivs av bristande jämställdhet, fattigdom och uppfattningen att flickor är underordnade pojkar och män. Dessa strukturer vill UNDE problematisera och förändra.

– Att jobba feministiskt är inte lätt, men det är något vi ska lyckas med. Det kräver mycket mod och kraft, säger Madalena Sidumo som samordnar UNDEs rådgivningsprogram.

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för UNDE som vanligtvis träffar barn och unga i skolan. De restriktioner som införts för att kontrollera pandemin har haft en rad bieffekter och konsekvenser. Men en sak är tydlig, patriarkala strukturer gör att flickor och kvinnor drabbas hårdare överallt. Tjejklubben har utvecklats och anpassats genom en digital tappning eftersom pandemin isolerat unga i hemmet. Pandemin har således öppnat upp för nya virtuella plattformar för att utmana genusstrukturer, dock bara för dem som har tillgång till internet. UNDE har också startat en jourtelefon för utsatta unga under pandemin.

De perioder som skolorna hållit stängt i Moçambique har medfört enorma konsekvenser för eleverna. När barn och unga inte kan vara i skolan ökar risken för genusbaserat våld, tonårsgraviditeterna ökar och tvångsäktenskapen blir fler. Distansundervisningen fallerar också då 74% av alla barn i Moçambique lever i hem utan elektricitet. Ju längre tid skolan är stängd desto högre är risken att flickor aldrig kommer tillbaka. UNDE arbetar intensivt för att säkra tillgången till utbildning. Madalena Sidumo ser en oroväckande utveckling:

– På grund av social distansering går inte flickor till skolan och vi noterar regelbundet att både oönskade tonårsgraviditeter och våld i hemmet ökar. I samband med undantagstillståndet har skyddssystemen för barn och ungdomar, särskilt flickor, försvagats och som en följd har många ungdomar blivit mer utsatta för fattigdom, våld i hemmet, sexuella övergrepp, för tidiga äktenskap, sjukdomar och brist på mat vilket stärker ojämlikheten, säger Madalena Sidumo.

UNDE skapar förändring genom sina aktivister och sitt arbete med barn och unga i och utanför skolan. Genom sitt arbete skapar UNDE bättre och tryggare möjligheter för barn och unga att gå i skolan. De skapar också medvetenhet om SRHR bland unga, med särskilt fokus på flickors rättigheter och möjligheter.

UNDE är en del av Världens Barn

Jenny, UNDE

Jenny är 14 år och bor tillsammans med sin mamma och sina morföräldrar området Hulene i Maputo. Jenny kom i kontakt med UNDE första gången när en kompis bjöd med henne till en kultursoaré i på UNDES tjejklubb Rapariga Capaz (Kapabel tjej). Rapariga Capaz erbjuder en säker mötesplats för tjejer att dela erfarenheter och lära sig om rätten till och beslut kring sin egen kropp och frågor som rör jämställdhet. 

Inom ramen för projektet som UNDE driver med stöd från Världens Barn jobbar de i och utanför skolor med att informera och diskutera (genus)normer, SRHR, jämställdhet och studenters rättigheter i relation till lärare och skolan. Totalt förväntas nästan 40 000 ungdomar nås av projektet.

Läs mer här https://start.varldensbarn.se/mocambique/

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS