UNDE - Afrikagrupperna

UNDE

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE är ett studentnätverk som arbetar aktivt för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck.

  • Moçambique

UNDE

Haidaty Adamo Bacar från vår partnerorganisation UNDE i Moçambique. Foto: Mitra Mäki

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE är ett studentnätverk som arbetar aktivt för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. UNDE skapar förändring genom sina aktivister och sitt arbete med barn och unga i och utanför skolan. Arbetet bidrar till bättre och tryggare möjligheter för barn och unga att gå i skolan. UNDE skapar också medvetenhet om SRHR bland unga, med särskilt fokus på flickors rättigheter och möjligheter.

Det är vanligt att skolelever blir sexuellt utnyttjade av sina lärare i Moçambique. Hivprevalensen är också hög och den ökar snabbast bland flickor i åldern 15–24 år. Därför sprider UNDE även information och kunskap som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland både elever och skolpersonal. Det är mycket vanligt med tvångsäktenskap (barn som tvingas till giftermål) och tonårsgraviditeter, vilket sätter stopp för flickors skolgång. Dessa problem hänger tätt ihop och beror till stor del på att flickor inte har makt att själva bestämma över sina kroppar och över sina liv.

Tvångsäktenskap

2019 godkände Moçambiques regering en lag som förbjuder ”barnäktenskap”, eller tvångsäktenskap med barn som det bör kallas eftersom barn inte kan ingå äktenskap. UNDE lägger stor vikt vid att utbilda barn och vuxna om lagen och om effekterna av att barn tvingas gifta sig. Dessa tvångsäktenskap drivs av bristande jämställdhet, fattigdom och uppfattningen att flickor är underordnade pojkar och män. Dessa strukturer vill UNDE problematisera och förändra.

Psykosocialt stöd i flyktingläger

I de norra delarna av Moçambique pågår en konflikt och tiotusentals människor har tvingats på flykt från sina hem. Barn och unga tvingas därmed från skolbänken till en utsatt miljö i flyktinglägren. Där exponeras de för övergrepp som sexuellt våld och tidiga graviditeter. I området är arbetslösheten utbredd och möjligheterna få. Därför ser UNDE nu behov av att satsa på psykosocialt stöd och samtalsforum för unga i lägren.

UNDEs koordinator för Cabo Delgado regionen, Vitorino Promoja, beskriver den otrygga verklighet unga möter i lägren och hur UNDE nu vill möta deras behov. De vill utbilda aktivister i bland annat traumahantering för att kunna skapa plattformar och “mottagningar” inne i lägren där de kan stötta barn och unga som tvingats från sina hem, från skolan och in i sysslolöshet.

Inom ramen för projektet som UNDE driver med stöd från Världens Barn jobbar de i och utanför skolor med att informera och diskutera (genus)normer, SRHR, jämställdhet och studenters rättigheter i relation till lärare och skolan. Totalt förväntas nästan 40 000 ungdomar nås av projektet.

Läs mer hos Världens Barn https://start.varldensbarn.se/mocambique/

UNDE är en del av Världens Barn

Medlemmar i Tjejklubben hoppar
Medlemmar av “Capable Girl’s Club”: Nasmine Alzira Bacar, Yasmine Angelina Bacar, Madalena Arone Sidumo, Olinda Lucrécia, Maura Horácio, Filomena Carolina Machava Foto: Anna Nordstrand

Tjejklubbarna, “Club da Rapariga Capaz”, som UNDE arbetar med skapar trygga rum för unga tjejer att stärka sin självkänsla och få adekvat kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom poesi, musik och teater informerar man om normer, SRHR, jämställdhet och studenters rättigheter i relation till lärare och skolan. Filemona Machaya är 21 år och aktiv deltagare i UNDEs tjejklubb sen flera år tillbaka. Hon beskriver rummen som en stärkande plats:

”Tjejklubbarna är ett program som verkligen har hjälpt mig och många andra tjejer att lära känna oss själva, att få ett starkare självförtroende och självkänsla.” – Filemona Machaya

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS