Livaningo - Afrikagrupperna

Livaningo

Livaningo är en organisation som arbetar med påverkansarbete i Moçambique. De är med och främjar en demokratisk stadsförvaltning, anpassning till klimatförändringar och förnybar energi.

  • Moçambique

LIVANINGO

Bakgrund

Kvinnors bidrag till jordbruket är avgörande för matsuveräniteten. Trots att de spelar en nyckelroll inom jordbruket har de inte samma tillgång till, kontroll över eller äganderätt av mark och naturresurser som männen.   

Moçambique har drabbats hårt av torka, översvämningar och cykloner som konsekvens av klimatförändringarna. På grund av den svaga tillgången till elnätet är 95 % av hushållen beroende av biomassa, vilket leder till fortsatt hög avskogning. I takt med att väderrelaterade händelser blir allt vanligare, intensivare och mer varierande till sin natur, försämras samhällssystemens förmåga att hantera situationen. I de flesta fall är de befintliga strategierna för att hantera extremväder redan begränsade på grund av att försörjningsmöjligheterna är säsongsbetonade och på grund av den rådande fattigdomen, matsuveräniteten och miljöförstöringen. Om dessa faktorer inte åtgärdas tillsammans med drivkrafterna bakom klimatförändringarna kommer människor som redan lever i fattigdom drabbas hårt.  

Deltagande i lokala styrelseprocesser är fortfarande en utmaning för lokala invånare. Vissa invånare känner inte till sina rättigheter och har ingen kultur för att delta i styrelseprocesser, och å andra sidan begränsar och skrämmer tjänstemän som inte känner till sina skyldigheter och inte öppnar utrymme innevånares effektiva deltagande i dessa processer.  

Verksamheten

Livaningo är verksamt i nästan hela landet med undantag för provinsen Niassa: Livaningo hade 6 partner, varav 2 partner som stöder den strategiska planen och 4 som stöder 3 program och 2 projekt.   

Aktiviteter

 1. Lobby och påverkansarbete för att ha en inverkan på beslutsfattare när det gäller förvaltning, övervakning och öppenhet i fråga om naturresurser.    

2. Främjandet av en demokratisk stadsförvaltning, särskilt medborgarnas deltagande i lokala förvaltningsprocesser.  

3. Anpassning till klimatförändringar och förnybar energi genom att bygga upp motståndskraft mot naturkatastrofer och klimatpåverkan och främja hållbar utveckling i samhällen.    

4. Genomföra institutionell utveckling av organisationer och förbättra kommunikationen. 

STÖD OSS