LaRRI - Afrikagrupperna

LaRRI

LaRRI är ett forsknings- och utbildningsinstitut som har sin bas i Namibia och kämpar för ett rättvist samhälle med en stark arbetarrörelse. Organisationen fokuserar på arbetarrörelsen i Namibia, men arbetet sträcker sig även utanför landets gränser.

  • Namibia

LaRRI

LaRRI är ett forsknings- och utbildningsinstitut som har sin bas i Namibia och kämpar för ett rättvist samhälle med en stark arbetarrörelse. Organisationen fokuserar på arbetarrörelsen i Namibia, men arbetet sträcker sig även utanför landets gränser.

Bakgrund

Namibia är präglat av stora ojämlikheter och enorma skillnader mellan rika och fattiga. Arbetslösheten i landet är mycket hög. I början av 2020 saknade nästan en fjärdedel av de vuxna och närmare hälften av ungdomarna anställning. En majoritet av de i arbetsför ålder arbetar inom den informella sektorn. Den höga arbetslösheten ger utrymme för olika aktörer att utnyttja lågavlönad arbetskraft som är på jakt efter ett jobb. Många går med på arbetsförhållanden som de inte borde behöva acceptera, bara för att få behålla jobbet. Många arbetare i dagens Namibia blir exploaterade och arbetar under dåliga villkor som inte överensstämmer med deras lagstadgade rättigheter.

Verksamhetsbeskrivning

LaRRI (Labour Resource and Research Institute) grundades 1998 för att bemöta den rådande sociala och ekonomiska ordningen. Organisationen använder sig av forskning och rapportering för att belysa problem som finns och verka för att en förändring sker. Forskningen berör frågor som Namibias export, arbetskraftsuthyrning, privatisering och arbetsmiljö. LaRRI har publicerat rapporter om bland annat Kinas närvaro i landet, förekomsten av barnarbete och kvinnors status i fackföreningar. Utöver forskning används även utbildning, information, opinionsbildning och påverkansarbete för att säkra och främja arbetarnas rättigheter. Med dessa verktyg vill LaRRI ge arbetare och fackföreningar ökad möjlighet att förändra sin situation och påverka beslutsfattare. LaRRI medverkade i BIG Coalition Namibia (Basic Income Grant), som genomförde ett försök med villkorslös basinkomst till alla invånare i byn Oshivelo mellan januari 2008 och december 2009.

http://www.bignam.org/

Bättre villkor för vakterna

En av de rapporter som LaRRI har tagit fram tar upp situationen för vakterna i Namibia. Det är många som arbetar som vakter i landet, vid banker, kontor, företag, parkeringsplatser, affärer och inhägnade områden där rika bor. Arbetsförhållandena för vakterna är generellt mycket dåliga och trots att de ofta bevakar rikedomar lever de själva i fattigdom. Långa arbetsdagar sju dagar i veckan, dåliga bostäder och låga löner är verklighet för de flesta.
— Den lön jag får räcker inte för att jag ska kunna försörja mig, säger Seth Podewiltz, som arbetar som vakt.
Han har en osäker anställning och har inte möjlighet att skaffa sig ett bra boende.

LaRRI arbetar för att förbättra situationen och arbetsvillkoren för vakter och andra utsatta yrkesgrupper. De arbetar bland annat för lagstadgade minimilöner, som går att leva på, och att dessa lagar sedan efterlevs.

Läs mer: https://larri-namibia.org/

Mr. Kafuka Patrick, Hope Khoza (Afrikagrupperna), Ms. Selma Amwele, Mrs. Kudzai Chireka, Ntando Ndlovu (Afrikagruperna), Mr Offias Mubaiwa och Dr Micheal Akuupa från LaRRI utanför deras kontor i Windhoek, Namibia 2022. Foto: Sofia Wallgren

STÖD OSS