Stadgar & Policyer - Afrikagrupperna

Stadgar & Policyer

Här hittar du Afrikagruppernas stadgar, policyer och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till post@afrikagrupperna.se

Afrikagruppernas stadgar 2023

(165 Kb)

Afrikagruppernas värdegrund

(1 Mb)

Feminist position paper

(244 Kb)

Code of Conduct

(131 Kb)

Policyer

Policy för finansiering, insamling, inköp och upphandling

(348 Kb)

Hållbarhetspolicy

(976 Kb)

Personalpolicy

(106 Kb)

Policy för mångfald och jämställdhet

(61 Kb)

Integrity Policy GDPR

(175 Kb)

Communication Policy

(122 Kb)

Child Protection Policy

(517 Kb)

Capital Investments and Liquidity Policy

(1 Mb)

Anti-Corruption Policy

(1 Mb)

Content Policy

(154 Kb)

Fundraising Policy

(139 Kb)

Guidelines

Guidelines for Purchases and Procurement

(1 Mb)

Salary Guideline

(103 Kb)

Risk Management Guidelines

(439 Kb)

Whistle Blowing Guidelines

(194 Kb)

Own Equity Guidelines

(308 Kb)
STÖD OSS