Stadgar & Policies - Afrikagrupperna

Stadgar & Policies

Här hittar du Afrikagruppernas stadgar, policies och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till post@afrikagrupperna.se

Afrikagruppernas stadgar 2020

(119 Kb)

Afrikagruppernas värdegrund

(306 Kb)

Code of Conduct

(598 Kb)

Policies

Policy för finansiering, insamling, inköp och upphandling

(348 Kb)

Hållbarhetspolicy

(964 Kb)

Personalpolicy

(113 Kb)

Policy för mångfald och jämställdhet

(85 Kb)

Integritetspolicy GDPR

(219 Kb)

Kommunikationspolicy

(333 Kb)

Child Protection policy

(513 Kb)

Capital Investments and Liquidity Policy

(95 Kb)

Policy on HIV and AIDS

(107 Kb)

Guidelines

Guidelines for Purchases and Procurement

(1007 Kb)

Salary Guideline

(103 Kb)

Anti-Corruption Guidelines

(1 Mb)

Risk Management Guidelines

(439 Kb)

Whistle Blowing Guidelines

(1 Mb)

Own Equity Guidelines

(264 Kb)

Fundraising Guidelines

(417 Kb)
STÖD OSS