Stadgar & Policyer - Afrikagrupperna

Stadgar & Policyer

Här hittar du Afrikagruppernas stadgar, policyer och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till post@afrikagrupperna.se

Afrikagruppernas stadgar 2022

(1 Mb)

Afrikagruppernas värdegrund

(1 Mb)

Feminist position paper

(244 Kb)

Code of Conduct

(598 Kb)

Policyer

Policy för finansiering, insamling, inköp och upphandling

(348 Kb)

Hållbarhetspolicy

(976 Kb)

Personalpolicy

(106 Kb)

Policy för mångfald och jämställdhet

(61 Kb)

Integritetspolicy GDPR

(184 Kb)

Kommunikationspolicy

(17 Kb)

Child Protection Policy

(517 Kb)

Capital Investments and Liquidity Policy

(1 Mb)

Anti-Corruption Policy

(1 Mb)

Content Policy

(150 Kb)

Guidelines

Guidelines for Purchases and Procurement

(1 Mb)

Salary Guideline

(103 Kb)

Risk Management Guidelines

(439 Kb)

Whistle Blowing Guidelines

(1 Mb)

Own Equity Guidelines

(308 Kb)

Fundraising Guidelines

(417 Kb)
STÖD OSS