Stadgar & Policyer - Afrikagrupperna

Stadgar & Policyer

Här hittar du Afrikagruppernas stadgar, policyer och guidelines. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till post@afrikagrupperna.se

Afrikagruppernas stadgar 2023

(1017 Kb)

Afrikagruppernas värdegrund

(1 Mb)

Feminist position paper

(244 Kb)

Code of Conduct

(753 Kb)

Policyer

Purchasing and Procurement Policy

(1 Mb)

Policy on Capital Investment and Liquidity Management

(732 Kb)

Equity and Risk Policy

(356 Kb)

Policy on Staff

(272 Kb)

Policy on Content

(982 Kb)

Policy on Integrity

(1 Mb)

Policy on Communication

(452 Kb)

Policy on Fundraising

(508 Kb)

Policy on Diversity and Gender Equality

(308 Kb)

Policy on Child Protection

(551 Kb)

Anti-Corruption Policy

(927 Kb)

IT Policy

(225 Kb)

Hållbarhetspolicy

(976 Kb)

Guidelines

Salary Guideline

(192 Kb)

Risk Management Guidelines

(439 Kb)

Whistle Blowing Guidelines

(306 Kb)
STÖD OSS