Styrelsen - Afrikagrupperna

Afrikagruppernas styrelse

Jenny Mark Ketter, ordförande
Jenny arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Skåne Stadsmission. Hon har lång erfarenhet från civilsamhället och kommer nyligen från en roll som verksamhetschef på IM, Individuell människohjälp. Jenny har arbetat med förändringsprocesser inom inkluderings- och rättighetsfrågor, antirasism, ledarskap och engagemang och har en kandidatexamen i Media och kommunikation med utvecklingssamarbete som fokus. 

Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare
Födelseår: 1967

E-post: jenny.mark.ketter@afrikagrupperna.se

Ulrika Ferrinho Ribohn
Ulrika arbetar med globala utvecklingsfrågor och genomför uppdrag såsom kapacitetsutveckling, utvärderingar och metodutveckling för att stärka det svenska civilsamhället och deras partnerorganisationer.  Ulrika har även arbetat för Afrikagrupperna i Pemba, Mocambique 2001–2004 med ett demokratiutvecklingsprojekt.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Metodrådgivare
Födelseår: 1967

E-post: ulrika.ferrinho.ribohn@afrikagrupperna.se

Deniz Kellecioglu
Deniz är Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat i Addis Ababa i Etiopien för Förenta Nationernas Economic Commission for Africa (UNECA), för Sida, på deras globala avdelning i Stockholm. Deniz har även arbetat i Zimbabwe för Afrikagrupperna och dess samarbetspartners i landet. 

Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Universitetslektor
Födelseår: 1976

E-post: deniz.kellecioglu@afrikagrupperna.se

Dalinne Bojang
Dalinne har läst en master i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning på Sveriges Lantbruksuniversitetet, och arbetar idag som hållbarhetsutvecklare på Upplands Bros kommun.

Bostadsort: Bro                          
Sysselsättning: Hållbarhetsutvecklare
Födelseår: 1995

E-post: dalinne.bojang@afrikagrupperna.se

Amanda Moore
Amanda har examen i freds och utvecklingsstudier från Linnéuniversitetet, där hon var också ordförande och aktivist för Afrikagrupperna Växjö. Idag jobbar Amanda på Kvinna till Kvinna som projektledare för ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med migrationsbakgrund. Amanda brinner för aktivism och sociala rättvisa, med speciellt fokus på avkolonisering, antirasism, migration, unga, utbildning, SRHR och genusfrågor. Hon är musiklärare i grunden, och var lärare i Stockholmsförorten i flera år.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Utbildare
Födelseår: 1989

E-post: amanda.moore@afrikagrupperna.se

Kimanzu Ngolia
Kimanzu har nyligen gjort praktik på PeaceWorks Sweden och har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholm Universitet, samt har haft flera olika volontäruppdrag, bland annat på Oxfam Charity shop i Glasgow, samt arbetat med olika ungdomsevenemang. 

Bostadsort: Botkyrka
Sysselsättning: Student
Födelseår: 1994

E-post: kimanzu.ngolia@afrikagrupperna.se

Karin Björnberg
Karin är Verksamhetsutvecklare på Internationella Bekantskaper, och har länge arbetat som Body Rights ambassadör för RFSU. Hon har en kandidatexamen i utvecklingsstudier och en masterexamen i international studies; international political economy and conflict dynamics (inriktning södra Afrika) från Stellenbosch universitet i Sydafrika. I Sydafrika engagerade hon sig i olika volontäruppdrag. Karin har länge varit aktiv medlem i Stockholms Afrikagrupp, innan hon blev medlemsrevisor och sedan ledamot i styrelsen. 

Bostadsort: Upplands Väsby
Sysselsättning: Koordinator
Födelseår: 1983

E-post: karin.bjornberg@afrikagrupperna.se

Lena Martens Kalmelid
Lena var tidigare ordförande för Afrikagrupperna och arbetar idag med engagemang på Naturskyddsföreningen. Hon har även arbetat med Vi-skogen i Nairobi och med We Effect i Lusaka. Lena är lärare i grunden. 

Bostadsort: Motala
Sysselsättning: Enhetschef
Födelseår: 1958

E-post: lena.martens.kalmelid@afrikagrupperna.se

Marieme Niang Ndiaye
Marieme är projektledare med erfarenhet av att stötta Social business start-ups i Sub Sahara Afrika. Marieme startade och drev ett kollektiv som heter Systrar som syr i Senegal med syftet att stötta lokala sömmerskor att bli entreprenörer och stärka deras ekonomiska ställning.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Projektledare för Raoul Wallenberg Academy 
Födelseår: 1985

E-post: marieme.ndiaye@afrikagruppera.se

Ersättare

Daniel Andersson
Text kommer

E-post: daniel.andersson@afrikagrupperna.se

Emma Bäckström
Emma studerar i dag ett masterprogram i Humanitarian Action vid Uppsala universitet och har tidigare studerat Politices kandidatprogram vid Lunds universitet. Hon har praktiserat i Tanzania på Act svenska kyrkan och i Rwanda på Sveriges ambassad. Emma har även arbetat på bank samt haft flertalet styrelse- och valberedningsuppdrag inom studentlivet.

Bostadsort: Uppsala
Sysselsättning: Student
Födelseår: 1996

E-post: emma.backstrom@afrikagrupperna.se

Marie Nilsson
Marie arbetar som fristående konsult inom jämställdhet och kvinnors rättigheter och genomför utvärderingar, forskning, analyser och andra uppdrag för såväl svenska civilsamhället, FN, Världsbanken som svenska ambassader. Marie har en bakgrund inom Sida och har arbetat/bott i flera länder på den afrikanska kontinenten; Senegal, Tanzania, DRK och Kenya. 

Bostadsort: Nairobi
Sysselsättning: Konsult jämställdhet och feministiska frågor 
Födelseår: 1974 

E-post: marie.nilsson@afrikagrupperna.se

Åke Lagerwall
Åke är pensionär och har länge varit aktiv i Afrikagrupperna som medlem. I sitt arbetsliv har han bland annat arbetat som barnläkare i Namibia och har dragits till Afrikagrupperna på grund av utvecklingsarbetet som partnerorganisationer bedriver i regionen. 

Bostadsort: Hudiksvall
Sysselsättning: Pensionär
Födelseår: 1943

E-post: ake.lagerwall@afrikagrupperna.se

STÖD OSS