Styrelsen - Afrikagrupperna

Afrikagruppernas styrelse

Jenny Mark Ketter, ordförande
Jenny arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Skåne Stadsmission. Hon har lång erfarenhet från civilsamhället och kommer nyligen från en roll som verksamhetschef på IM, Individuell människohjälp. Jenny har arbetat med förändringsprocesser inom inkluderings- och rättighetsfrågor, antirasism, ledarskap och engagemang och har en kandidatexamen i Media och kommunikation med utvecklingssamarbete som fokus. 

Bostadsort: Malmö
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare
Födelseår: 1967

E-post: jenny.mark.ketter@afrikagrupperna.se

Ida Ragnarsson
Ida är verksamhetschef på en trans- och tjejjour. Tidigare har hon arbetat på bl.a som verksamhetsutvecklare på ForumCiv och programansvarig på CONCORD Sverige, och är engagerad i Svenska Burmakommittén och sitter i CONCORD Europas styrelse. Ida brinner för bra och rättvis biståndspolitik i Sverige och EU, civilsamhällets utrymme, demokrati och fred. Hon har examen i utvecklingstudier, Afrikastudier och management. 

Bostadsort: Gnesta
Sysselsättning: verksamhetschef
Födelseår: 1984

E-post: ida.ragnarsson@afrikagrupperna.se

Deniz Kellecioglu
Deniz är Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat i Addis Ababa i Etiopien för Förenta Nationernas Economic Commission for Africa (UNECA), för Sida, på deras globala avdelning i Stockholm. Deniz har även arbetat i Zimbabwe för Afrikagrupperna och dess samarbetspartners i landet. 

Bostadsort: Göteborg
Sysselsättning: Universitetslektor
Födelseår: 1976

E-post: deniz.kellecioglu@afrikagrupperna.se

Karolina Boyoli
Karolina är en lundastudent med djup förankring i det unga studentdrivna civilsamhället. Tidigare uppdrag har inkluderat flertalet mångsidiga styrelseengagemang i civilsamhället som till exempel i svenska Ossenätverket, Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), Utrikespolitiska föreningen Lund (UPF Lund), Utrikespolitisk Afton, Lunds universitets politiska och ekonomiska förening (LUPEF) m.fl. Karolina är såväl utbildad statsvetare som strategisk kommunikatör och har även arbetat som internationell fredsobservatör i Colombia. 

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Student
Födelseår: 1995

E-post: karolina.boyoli@afrikagrupperna.se

Amanda Moore
Amanda har examen i freds och utvecklingsstudier från Linnéuniversitetet, där hon var också ordförande och aktivist för Afrikagrupperna Växjö. Idag jobbar Amanda på Kvinna till Kvinna som projektledare för ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med migrationsbakgrund. Amanda brinner för aktivism och sociala rättvisa, med speciellt fokus på avkolonisering, antirasism, migration, unga, utbildning, SRHR och genusfrågor. Hon är musiklärare i grunden, och var lärare i Stockholmsförorten i flera år.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Utbildare
Födelseår: 1989

E-post: amanda.moore@afrikagrupperna.se

Kimanzu Ngolia
Kimanzu har nyligen gjort praktik på PeaceWorks Sweden och har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholm Universitet, samt har haft flera olika volontäruppdrag, bland annat på Oxfam Charity shop i Glasgow, samt arbetat med olika ungdomsevenemang. 

Bostadsort: Botkyrka
Sysselsättning: Student
Födelseår: 1994

E-post: kimanzu.ngolia@afrikagrupperna.se

Kersti Forsberg
Kersti är journalist i grunden och har arbetat många år som chefredaktör och ansvarig utgivare för olika lokala tidningar. De senaste åren har hon jobbat som verksamhetschef för Medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet som bland annat arbetar med journalistik- och medieutveckling i östra och södra Afrika. Numera är hon sin egen och frilansar med fokus på hållbarhet, kommunikation och ledarskap. 

Bostadsort: Helsingborg
Sysselsättning: Journalist, moderator och coach
Födelseår: 1966

E-post: kersti.forsberg@afrikagrupperna.se

Lena Martens Kalmelid
Lena var tidigare ordförande för Afrikagrupperna och arbetar idag med engagemang på Naturskyddsföreningen. Hon har även arbetat med Vi-skogen i Nairobi och med We Effect i Lusaka. Lena är lärare i grunden. 

Bostadsort: Motala
Sysselsättning: Enhetschef
Födelseår: 1958

E-post: lena.martens.kalmelid@afrikagrupperna.se

Marieme Niang Ndiaye
Marieme är projektledare med erfarenhet av att stötta Social business start-ups i Sub Sahara Afrika. Marieme startade och drev ett kollektiv som heter Systrar som syr i Senegal med syftet att stötta lokala sömmerskor att bli entreprenörer och stärka deras ekonomiska ställning.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Projektledare för Raoul Wallenberg Academy 
Födelseår: 1985

E-post: marieme.ndiaye@afrikagruppera.se

Ersättare

Rebecca Cederholm
Idag arbetar Rebecca för Svenska institutet för standarder som projektledare inom standardisering. Hon har många års erfarenhet av internationellt samarbete, organisationsstyrning och interndemokrati inom idéburna medlemsstyrda organisationer.

Rebecca har tidigare arbetat för Afrikagrupperna där hon arbetade med styrelsen och med att implementera ett nytt IT system. Innan dess arbetade hon för Läkare Utan Gränser där hon hade en samordnande roll i kommunikationen mellan styrelsen, kontoret, medlemmarna och den internationella MSF-rörelsen – med ett fokus på att informera och säkerställa att man arbetade mot samma överenskomna mål gällande styrning och representation. Genom sitt engagemang i Läkare Utan Gränser har hon arbetat och rest mycket i södra Afrika. Rebecca sitter även som ordinarie styrelseledamot Doctors Without Borders Southern Africa.

Bostadsort: Södertälje
Sysselsättning: Projektledare
Födelseår: 1976

E-post: rebecca.cederholm@afrikagrupperna.se

Evelina Bingmark
Evelina arbetar idag som hållbarhetskonsult med inriktning mot mänskliga rättigheter och privat sektor. Hon har en masterexamen inom Hållbarhet & Management, med inriktning på sociala hållbarhetsfrågor. Vidare har Evelina genomfört flera internationella och ideella engagemang, bland annat ett uppdrag för UN Global Compact samt ett halvårs volontärarbete i Sydafrika. Evelina brinner lite extra för global solidaritet, inkluderingsfrågor och mänskliga rättigheter.

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Hållbarhetskonsult
Födelseår: 1997

E-post: evelina.bingmark@afrikagrupperna.se

Vendla Karlsson
Vendla jobbar just nu som forskningsassistent inom koldioxidbudgetar och regional klimatpolitik vid Uppsala universitet. Förra året tog Vendla sin masterexamen i hållbar utveckling och under utbildningen gjorde hon en praktik på Sida. Hennes relation till Afrika kommer främst från att ha spenderat mycket tid i Östafrika där hon bland annat gick på Svenska skolan i Nairobi, Kenya. Vendla brinner för klimatfrågan och klimaträttvisa men även för olika kulturer och perspektiv på livet. 

Bostadsort: Stockholm 
Sysselsättning: Forskningsassistent
Födelseår: 1997

E-post: vendla.karlsson@afrikagrupperna.se

Åke Lagerwall
Åke är pensionär och har länge varit aktiv i Afrikagrupperna som medlem. I sitt arbetsliv har han bland annat arbetat som barnläkare i Namibia och har dragits till Afrikagrupperna på grund av utvecklingsarbetet som partnerorganisationer bedriver i regionen. 

Bostadsort: Hudiksvall
Sysselsättning: Pensionär
Födelseår: 1943

E-post: ake.lagerwall@afrikagrupperna.se

STÖD OSS