NÄR MÄNNISKOR FLYR FRÅN VÅLD ÄR VÅRD VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN - Afrikagrupperna

När människor flyr från våld är vård viktigare än någonsin

I flera år har Moçambiques nordligaste provins, Cabo Delgado, utsatts för extremistattacker. Miliser plundrar, bränner och hugger ihjäl. Människor flyr för sina liv och trängs ihop i städer. Här har AMODEFA öppnat kliniker, men det råder ständig brist på det mesta. De behöver vårt stöd.

En svårlöst situation

Sedan attackerna startade 2017, har över 4 000 människor dödats och nästan en miljon tvingats på flykt. Statens militära svar kommer sannolikt inte lösa konflikten som springer ur långvarigt missnöje. Trots att Cabo Delgado är rikt på naturresurser som rubiner, grafit och naturgas, är fattigdomen och arbetslösheten utbredd. Vinsterna från utvinningen kommer inte lokalbefolkningen till del. Och attackerna fortsätter, samtidigt som flickor och kvinnor återigen är de som drabbas värst.

En växande humanitär kris

När människor tvingas på flykt ökar risken för sexuellt våld, sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Behovet av vård blir då mer akut. Samtidigt minskar tillgången i städerna när flyktingarna trängs ihop, eftersom pressen på vården blir så stor. I dessa utsatta situationer är det av yttersta vikt att flickor och kvinnor har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive preventivmedel och säker abort. Så när befolkningen började fly öppnade Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA ett nödboende i provinshuvudstaden Pemba, där de även erbjöd SRHR*-tjänster. Men trycket blev så stort att de tvingades stänga.

STÖD AMODEFAS ARBETE

AMODEFA har kliniker på ytterligare elva platser och gör fantastiska insatser för de utsatta. Låt oss se till att de kan fortsätta – och att materialbrist inte är ett problem. Med ditt bidrag kan AMODEFA lindra fler människors lidande.

Foto: Hope Khoza

Din insats lindrar människors lidande

Nu driver AMODEFA istället två kliniker i Pemba som ger sexuell och reproduktiv hälsovård till ungdomar, och i möjligaste mån primärvård till resten av befolkningen.

– Vi känner av trycket på alla våra kliniker och har ständigt tomma förråd. Alla primärvårdsinrättningar upplever brist på material, säger sköterskan på en av Pembaklinikerna.

AMODEFA har kliniker på ytterligare elva platser och gör fantastiska insatser för de utsatta. Låt oss se till att de kan fortsätta – och att materialbrist inte är ett problem. Med ditt bidrag kan AMODEFA lindra fler människors lidande.

Foto: Hope Khoza

STÖD OSS