• Tre kvinnor på landsbygden, Adra, Angola
Starta en lokalgrupp

Vill du träffa andra engagerade? Starta en lokalgrupp! Det är enkelt och vi hjälper dig.

För lokalgrupper behövs att ni:
• Engagerar er i frågor som rör Afrikagrupperna;
• Att gruppen är öppen för nya medlemmar och aktiva att delta i (d.v.s. gruppen/personerna är villiga att nå ut och introducera nya intresserade), gruppen får mejladress och flera grupper har egna Facebook-sidor och diskussionsgrupper;
• Att gruppen skriver en rapport varje år om sina aktiviteter lokalt (fritt format allt på 1/2 A4 till flera sidor);
• Sedan finns lokalgruppsbidrag på 3000 kr per år att tillgå och aktivistfonden att söka pengar från förutom utskick om vad som är på gång och att träffa andra medlemmar, läs mer på www.afrikagrupperna.se/medlem och www.afrikagrupperna.se/lokalgrupper.

Skriv till medlem@afrikagrupperna.se för att komma igång

Tyck till om utkast på Afrikagruppernas värdegrund!

På årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att utforma en arbetsgrupp för att författa ett nytt styrdokument som skulle ersätta Långtidsplanen 2012-2020 och det så kallade Programmet. Årsmötet 2020 kommer att besluta om dokumentet. Senast 31 januari önskar vi ha era tankar och ändringsförslag om dokumentet. Det ger arbetsgruppen ungefär 1.5 månader att arbeta vidare med texten innan den måste godkännas av styrelsen och därefter skickas tillbaka till er som handlingar till Årsmötet 2020. Skicka era kommentarer skriftligen till medlem@afrikagrupperna.se

Ladda ner dokumentet här: Afrikagruppernas Värdegrund Utkast
Ladda ner läsanvisningar för utkastet HÄR

Handlingar inför årsmöte 2020

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Afrikagruppernas årsmöte 2020.
Ladda ner Justerat Protokoll HÄR
Ladda ner Handlingar till Afrikagruppernas Årsmöte HÄR
Ladda ner Valberedningens förslag till styrelse och revisorer HÄR
Ladda ner Arvoderingsförslag HÄR
Läs Årsrapport 2019 HÄR
Läs Revisionsberättelsen HÄR

Kallelse till årsmöte 2020

När: Lördag den 23 maj 2020 kl 9-17.00
Var: Digitalt

Hej medlem i Afrikagrupperna!

Styrelsen har på grund av rådande Covid-19-pandemin beslutat att Afrikagruppernas årsmöte 2020 kommer att hållas digitalt. Styrelsen gör bedömningen att det finns allt för många risker med att genomföra årsmötet som planerat, ett beslut som också ligger helt i linje med de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har gett. Det är för oss, liksom för alla, en helt ny- och unik situation vi befinner oss i som bidrar till de särskilda omständigheterna detta årsmöte behöver anpassa sig efter.

Valet för styrelsen var att antingen fatta beslut att skjuta fram årsmötet eller planera för ett digitalt möte. Vi gjorde bedömningen att ett digitalt möte var att föredra. Eftersom de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten gäller året ut så ansåg vi sannolikheten stor att vi ändå behöver hålla mötet digitalt även om vi skjuter fram det till hösten.

Årsmötet kommer, till skillnad från den information som gick ut tidigare, hållas under en dag den 23 maj. Det här är förstås ett speciellt beslut att fatta. Men vi hoppas och tror att ni har förståelse för styrelsens resonemang och vill delta på årsmötet i maj. Längre fram kommer information om de plattformar årsmötet kommer att hållas på. Vi gör allt vi kan för att det skall vara användarvänligt, enkelt och funktionellt. Inför mötet kommer alla få tydliga instruktioner om hur man går till väga och alla som vill kommer få hjälp inför mötet för att känna sig säker på tekniken.

Anmälan:
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 1 maj här genom att klicka på länken HÄR. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse, Boel Johnsson och Julia Tengblad Söder

Vad händer på årsmötet?

På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer. Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.

Under årsmötet 2020 kommer huvudfokus att ligga på det nya styrdokumentet, framarbetat av styrdokumentsgruppen inom styrelsen tillsammans med medlemmar och lokalgrupper.På årsmötet i år kommer vi prata om inriktningen till ny strategi engagemang och aktivismens roll i vår organisation.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Rösträtt

Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Medlemsorganisationer har två röster per organisation. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer och stödgrupper är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 29 februari, vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag

Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 16 mars. Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till karin.bjornberg@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se/medlem efter hand. Senast 11 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Kostnader
Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Afrikagrupperna ersätter även för övernattning med en summa om högst 500 sek per person och natt. Boende bokas av årsmötesdeltagare själva. Mer praktiska detaljer går att läsa på anmälningslänken. Alla detaljer får du efter anmälan.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj här genom att klicka HÄR.Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se

30 minuter att bidra med till mötet?

Kan du hjälpa till med det praktiska under årsmötet, så som att lyfta stolar, fixa fika/lunch, eller en skoj kvällsaktivitet i åtanke? Superbra – allt blir mycket lättare om vi gör tillsammans. Skriv till medlem@afrikagrupperna.se

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING 2020

§1 Ordföranden öppnar mötet
§2 Information om mötesförhandlingarna
§3 Upprop och fastställande av röstlängd
§4 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§5 Val av funktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Rösträknare tillika justerare

§6 Fastställande av årsmötets dagordning
§7 Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer
§8 Presentation av förslag till valberedning
§9 Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer och valberedning
§10 Presentation av verksamheten
§11 Långtidsplan
§12 Ordförandes rapport
§13 Årsredovisning  samt beslut om resultatdisposition
§14 Presentation av budget
§15 Generalsekreterares rapport
§16 Medlemsrevisorernas rapport
§17 Auktoriserade revisorernas berättelse
§18 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§19 Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter
§20 Presentation av motioner
§21 Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger
§22 Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter
§23 Beslut om motioner
§24 Nya nomineringar
§25 Val av ordförande samt arvodering av ordförande
§26 Val av styrelse
§27 Val av medlemsrevisorer
§28 Val av auktoriserade revisorer
§29 Val av valberedning
§30 Övriga frågor
§31 Mötets avslutande

Medlemsnyheter 2020

MEDLEMSAVGIFTER 2020

Hej, nu gör vi det enklare att stödja arbetet för en rättvis värld! Vilket medlemskap passar dig bäst?

Fullt medlemskap 240 kronor - Läs mer!

Ett medlemskap i Afrikagrupperna kostar 240 kr/år. Nytt för i år är att om du blir Afrikapartner så ingår ditt medlemskap. Att vara Afrikapartner innebär att du skänker minst 20 kr/månad genom autogiro. När du stödjer oss genom autogiro ger du oss möjlighet att långsiktigt planera vårt stöd till våra partnerorganisationer i södra Afrika. Vi sparar också in på kostnader för administration och minskar miljöpåverkan.

Hushållsmedlemskap 300 kronor - Läs mer!

Detta medlemskap kan du lösa för alla som ingår i samma hushåll. Du väljer själv vilka som du vill att medlemskapet ska gälla för. Kontakta oss på telefon eller e-post för att anmäla personuppgifterna. När vi vet vilka som ska ingå i medlemskapet kan vi också ta bort eventuella påminnelser till personer som redan är medlemmar. Du kan inte uppge denna information på inbetalningskortet.

Ungdomsmedlemskap - 240 kronor för 2 år!

Vi inför ett medlemskap för dig under 25 år där du betalar samma summa som övriga – men i gengäld gäller medlemskapet i två år.

Du kan förstås välja att betala fullt medlemskap genom inbetalningskort eller att bli Afrikapartner om du hellre vill det.

Röster från medlemmar
 • Jag är aktivist i Afrikagrupperna för att jag tror att solidaritet är avgörande om vi vill nå förändring. Därför tror jag på att jobba från flera olika håll. Att påverka politiker och företag i Sverige och EU, samtidigt som vi stöttar gräsrotsrörelser och människors egna initiativ i södra Afrika är ett bra sätt. Men framförallt tror jag att vi kan bekämpa strukturer först när vi står tillsammans!

  Ylva Zetterlund
  Ylva ZetterlundGöteborg
 • Afrikagrupperna kombinerar lokalt engagemang och aktivism i Sverige med konkret arbete och erfarenhetsutbyte på plats i Afrika. Det gör mig till en stolt medlem av Afrikagrupperna.

  Nina Tranberg
  Nina TranbergStockholm
 • Det är viktigt med fortsatt och enträget arbete mot fattigdom och orättvisor. Därför är jag medlem i Afrikagrupperna.

  Monica Haglund
  Monica HaglundÖrebro
 • Jag ger Afrikagrupperna mitt stöd för jag har sett bevis på hur viktigt det arbetet är som vi bedriver med våra partnerorgansiationer i södra Afrika

  Tomas Hultman
  Tomas HultmanTingsryd
Aktivistfonden

Aktivistfonden finns till för att stödja engagemang och aktivism på lokal nivå. Varje år finns det tre ansökningsdatum och du kan högst ansöka om 10 000 kr. Vår ambition är också att bättre synliggöra de aktiviteter som genomförs på bland annat hemsidan. Har du frågor kontakta medlem@afrikagrupperna.se.

Har du som medlem en idé du vill genomföra? Läs aktivistfondens riktlinjer och fyll i ansökningsformuläret.

Riktlinjer Aktivistfonden

Ansökningsformulär Aktivistfonden

Mall för ekonomisk redovisning aktivistfonden

Agera - en tidning från Afrikagrupperna

Läs AGERA digitalt på ISSUU . Du kan läsa i paddan, telefonen eller på datorn!

Kontakta oss

Medlemsservice

Kontakta oss på medlemsservice! Oavsett om du behöver anmäla byte av adress, har frågor om ditt medlemskap eller har synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete så är du välkommen att kontakta oss. Vill du betala din medlemsavgift för 2019?

 • Bli Afrikapartner och stöd oss genom autogiro för minst 20 kr/månad. Läs mer om autogiro
 • Bli medlem genom gåvoshopen Gå till gåvoshopen
 • Bli medlem genom att sätta in på PG 82 95 52-9
 • Bli medlem genom att Swisha hela medlemssumman till 900 33 77 och skriv Medlem i meddelandefältet.

 Vill du engagera dig?

Vi har lokalgrupper på olika orter runtom i Sverige där medlemmarna engagerar sig på sin fritid för en rättvis värld. Aktiviteterna varierar beroende på medlemmarnas intressen.

Läs mer om våra lokalgrupper om du är intresserad av att engagera dig mer!

Afrikagrupperna, lokalgrupper