Information om medlemskap - Afrikagrupperna

Ditt medlemskap är viktigt!

Genom att vara medlem i Afrikagrupperna gör du ett viktigt ställningstagande. Du ställer dig bakom vår värdegrund, våra mål och blir en del av en rörelse!

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld.

Vi vet att förändringsprocesser börjar alltid i människors engagemang. Men, ensam är inte stark! Det är när människor går samman, organiserar sig och kräver förändring som förändring faktiskt kan ske. Därför säger vi ”ju fler vi är desto starkare blir vår röst”. Möjligheterna att få gehör för de frågor vi driver ökar ju fler medlemmar vi är, medlemmarna ger Afrikagruppernas röst och våra krav legitimitet.

Medlemskap och den demokratiska organisationen

Afrikagrupperna är demokratiskt styrd organisation. Årsmötet, som hålls årligen i maj, är organisationens högst beslutande organ. Alla medlemmar i Afrikagrupperna har närvaro- och rösträtt och har möjlighet att skicka in motioner som årsmötet röstar om. En motion kan beskrivas som ett förslag. Medlemmar har alltså möjlighet att påverka organisationen arbete. Årsmötet väljer en styrelse som för kommande år är ytterst ansvarig för verksamheten. På årsmötet redovisas också föregående års verksamhet och medlemmarna har möjlighet att hålla styrelsen ansvarig.

Medlemmars insyn och granskning av verksamheten innebär alltså att Afrikagruppernas arbete legitimeras – medlemmarna avgör om vi arbetar med det vi ska arbeta med, i enlighet med våra styrdokument och värdegrund.

Medlemskap och gemenskap

Afrikagruppernas medlemmar och lokalgrupper i hela landet organiserar aktiviteter som omfattar olika typer av engagemang, såsom mobilisering, folkbildning, insamling, kulturevenemang, diskussionsforum, manifestationer, demonstrationer och andra solidaritetshandlingar.

Att engagera sig för något en tror på, tillsammans med likasinnade, är både roligt och utvecklande. Att vara en del av något större, som dessutom bidrar till den förändring vi vill se, är något som människor mår bra av!

Intervju med Sanna Sindre, tidigare ordförande i Afrikagruppernas lokalgrupp i Växjö.

Vad är det roligaste med att engagera sig?

Gemenskapen! Känna att tillsammans kan en sprida ett engagemang och på så sätt göra skillnad. Men även att få möjligheten att utvecklas på ett personligt plan, samtidigt som en får känna hur betydelsefullt det är att bidra med det en kan.

Varför valde du att engagera dig hos Afrikagrupperna?

Det är framförallt i hur Afrikagrupperna stöttar som fångade mitt engagemang. Att organisationen inte kommer ovanifrån utan kommer underifrån och stödjer redan existerande lokala grupper. Det var något som verkligen fångade mig då jag tror på att det leder till mycket mer hållbar utveckling!

Foto: Växjö Afrikagrupp

STÖD OSS