Solidaritet - Afrikagrupperna

Solidaritet

Afrikagrupperna har sina rötter inom den svenska solidaritetsrörelsen och internationell solidaritet är vår ryggrad. Afrikagrupperna arbetar i solidaritet med människor i kampen mot fattigdom, utanförskap och orättvisor genom vår solidaritetscirkel som bygger på jämlikhet och ömsesidig respekt. Solidaritetscirkeln bygger på frågor som är relevanta för både det globala Nord och det globala Syd, eller på orsakssamband mellan de två. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i södra Afrika.  

Tillsammans mot orättvisor 

I den internationella kampen är Afrikagrupperna beroende av andra organisationer och rörelser. Bara genom jämlika relationer och ett utbyte av erfarenheter kan vi stärka varandra. Afrikagrupperna är medvetna om den maktposition vår roll innebär som svensk organisation verksam i södra Afrika. Med respekt, inkludering och lyhördhet byggs tilltro till människors förmåga och möjlighet att själva förändra sina liv. Människor som lever under orättvisa och ojämlika förhållanden måste vara den drivande kraften i arbetet med att förändra sin situation, liksom i det bredare arbetet med strukturell förändring. 

Global aktivism 

Engagemanget från Afrikagruppernas medlemmar, givare och andra aktivister är avgörande i arbetet mot orättvisor. Förändring av globala strukturer kräver att många människor går samman. För att bygga en bred och stark solidaritetsrörelse i Sverige arbetar Afrikagrupperna med att stärka social mobilisering och organisering av människor.  

Afrikagruppernas partnerskap bygger på idén om solidaritet – att förstå, stödja och bidra till olika former av kamp för rättvisa. Dessa partnerskap bidrar till fortsatt rättighetsbaserad aktivism hos våra partnerorganisationers målgrupper samt solidariskt stöd och erfarenhetsutbyten mellan organisationer. 

Att arbeta utifrån ett solidariskt perspektiv innebär att vi ser på världen som en enhet där allt hänger samman och där alla måste ta gemensamt ansvar för den utveckling vi vill se. Därför arbetar vi både med utvecklingssamarbete i södra Afrika och med informations-, insamlings- och påverkansarbete i Sverige och EU. 

STÖD OSS