Fikile - Afrikagrupperna

Hon mördades när hon stod upp mot gruvbolaget

Fikile Ntshangase var en miljöförsvarare och aktivist från Sydafrika, som brutalt mördades i sitt hem i KwaZulu-Natal den 22 oktober 2020. Hon kämpade emot gruvföretaget Tendeles kolgruva och betalade för det med sitt liv

Fikile är bara en av allt fler miljö- och människorättsförsvarare vars familjer och samhällen fördrivits från sin jord av företag – eller tvingats stanna och drabbats av konsekvenserna. De första familjerna i Somkhele, där Fikile bodde, tvingades bort från sina hem strax innan gruvbolaget Tendele öppnade sin kolgruva 2006. Sedan dess har minst 225 familjer tvingats flytta och ytterligare 145 familjer står nu inför ett liknande öde.

När gruvan etablerades förlorade invånarna tillgång till åkrar för bete och boskap såväl som andra naturresurser. Vattenresurserna i det omgivande området hade även förorenats av det giftiga avfallet från kolutvinningen. Det vatten som fanns kvar i Umfolozi floden kanaliserades mot gruvans vattenpumpar. 

Familjer bor grannar med gruvan. Foto: Swedwatch/ Lena Granefelt
Fikile Ntshangase Foto: Rob Symons

Ett stort antal invånare oroade sig kring hotet av ytterligare kolbrytning i grannområdet Fuleni och mobiliserade mot detta genom bildandet av Mfolozi miljörättsorganisationen (MCEJO). Under 2018 bekämpade MCEJO och flera invånare Tendele i högsta domstolen med argumenten att företaget bedrev olaglig brytning av kol. Fastän anmälan inte lyckades fortsatte många kämpa mot gruvbrytningen. På grund av tryck från invånare, dödshot och skrämsel undertecknades ett avtal med gruvan den 7 september 2020 som krävde att invånarna drog tillbaka alla pågående rättsfall.

Fikile var en av två MCEJO-medlemmar som vägrat teckna avtalet med Tendelegruvan. Sex veckor senare sköts hon ihjäl. 

Mordet på Fikile har ännu inte lösts. Inte heller har åtgärder vidtagits för att skydda andra miljö- och människorättsförsvarare, trots otaliga initiativ och påtryckningar från bland andra våra partnerorganisationer. 

Warnings not heeded – Death of an activist

Rapport från groundWork

Ladda ned (4 Mb)
STÖD OSS