Ordet Fritt: Vad innebär storföretags maktutövning i praktiken? - Afrikagrupperna

Evenemang

Vad innebär storföretags maktutövning i praktiken?

Hur använder storföretag sin växande makt för att driva igenom sina agendor och vinstmaximera på andras bekostnad? Vilka metoder har vi för att slå tillbaka?

Under den här workshopen kommer vi att undersöka storföretagens maktutövning genom att ställa oss frågor som:Vad innebär maktutövningen i praktiken? Vad har det med mig att göra? Vilket handlingsutrymme har jag? Hur kopplar vi ihop lokala utmaningar till en global kamp för hållbara lösningar?

Vi kommer att bjuda in vår partnerorganisation, JA! och Erika Mendes som driver Global Campaign för Binding Treaty och mot corporate impunity.

Medverkande:
Annika Lillemets och Emelie Muntrakis, Afrikagrupperna

För att delta behöver du ha en biljett till Ordet Fritt 2022 i Gävle

Om evenemanget

Datum: 18 MAJ 2022

Tid: 15:45-17:45

Plats: ABF Gästrikebygden

Stad: Gävle

Foto: groundWork

STÖD OSS