Africa Climate Week – Ett forum för rättvis klimatomställning i Afrika utan Afrika - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-09-27

Africa Climate Week – Ett forum för rättvis klimatomställning i Afrika utan Afrika

I början på september samlades beslutsfattare, företag, unga och vuxna i Nairobi för att lyfta och driva frågan om en rättvis klimatomställning på kontinenten Afrika. Africa Climate Week (ACW) var ett event som jag följde online, vilket har varit en i raden av inspirerande arbetsuppgifter jag har fått göra som ny praktikant här på Afrikagrupperna!

Mitt namn är Jonatan, jag talar en grötig malmöitiska och gör praktiken hos Afrikagrupperna som en del av min master i mänskliga rättigheter. Frågor jag särskilt finner intressanta är utmaningen med att transnationella företag kan bryta internationell rätt och mänskliga rättigheter med en straffrihet, något som borde ha legat i fokus under Africa Climate Week. För vem är pådrivande i klimatförändringarna i Afrika om inte företags sökande efter naturresurser och exploateringen av dessa?

Jonatan Sandqvist, praktikant hos Afrikagrupperna

Återkommande har Afrikagrupperna rapporterat om företag från det globala nord som aktivt exploaterat och bidragit till folkrättsbrott, humanitära kriser med mera i bland annat Västsahara och Moçambique. Ett fenomen som har fortsatt under ACW och har lett till kritik från både våra partnerorganisationer och andra mot ACW. Kritiken grundas, som våra rapporter belyser, på hur globala nords näringsliv och investeringar skall lägga grunden för en rättvis klimatomställning när samma aktörer återkommande agerar i motsatt riktning. groundWork i Sydafrika är en av organisationerna som lyfter kritik mot eventet i en gemensam reflektion med flera aktörer från civilsamhället. De säger bland annat att: “The dash for Africa’s transition minerals cannot replicate the extractivist dirty energy model that puts profits over the people and planet. Nor can this extraction be led by neocolonial pursuits by the Global North.”

En annan kritik, som lyfts av Anabela Lemos från Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental, är att eventet saknade lokal representation från berörda grupper på landsbygden till förmån för amerikanska företagsintressen. Ett faktum som redan inför eventet var grund för oron som senare befogades under ACW.

I The Guardians summering gick det att förstå att det finns blandade känslor kring eventet. Mycket sades, många deltog men långt ifrån alla som eventet berörde deltog. Sydafrika och Nigeria deltog inte, vilket är intressant givet deras roller i fossila bränslen där Nigeria är en av världens största oljeproducenter. I The Guardian kommenterade Maimoni Ubrei-Joe eventet och varför hen tillsammans med 500 organisationer från civilsamhället anordnat ett separat event, The Real Africa Climate Summit, såhär:

What should be Africa’s focus now is to stop the contributors to climate change at source and not look for shortcuts to keep extracting using the smokescreen of the carbon market, geoengineering and other false solutions. This Nairobi Declaration is short of these ideas and it could just be another beautiful document heading for the shelves.

Afrikagrupperna kommer att fortsätta att arbeta med kärnstöd till våra partnerorganisationer i södra Afrika och det är av yttersta vikt för att uppnå en rättvis omställning och stärkt skydd av land- och markrättigheter på kontinenten Afrika. För mig är frågan självklar och lösningen densamma, för att uppnå en hållbar och rättvis klimatomställning måste alla aktörer vara delaktiga i omställningen. Exkludering av grupper skapar orättvisa villkor och bygger på exploatering och övergrepp av land- och maträttigheter skyddade i de universella mänskliga rättigheterna och dess konventioner.

Läs mer här:

ACS: Nairobi Declaration a far cry from a Just energy Transition to People Led 100% Renewables – Groundwork

Youth Affiliated Event från den 6/9:

https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/regional-climate-weeks-youth-affiliated-event-2023”

Mat & markrättigheter – Afrikagrupperna

Naturresurser, företag & mänskliga rättigheter – Afrikagrupperna

STÖD OSS