Afrikagrupperna står upp för ett starkt civilsamhälle i Sverige och i världen!  - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-06-08

Afrikagrupperna står upp för ett starkt civilsamhälle i Sverige och i världen! 

Tillsammans med våra partnerorganisationer i södra Afrika, och våra medlemmar i Sverige, fortsätter vi kampen för en rättvis värld. I det arbetet ingår kampen för att rädda biståndet i en tid där viktigt utvecklingssamarbete och demokratiska värderingar står under akut hot. Sverige har råd med ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Regeringen får inte dra undan mattan för civilsamhället genom att mitt under pågående eskalerande globala miljö-, klimat-, och hungerkatastrofer kortsiktigt skära i biståndet till förmån för att finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar. Att ställa utsatta människor mot varandra är ovärdigt när vi har råd både med det långsiktiga utvecklingssamarbetet och ett värdigt flyktingmottagande. 

Krig och konflikt får demokratier och människors liv att rasa samman och Afrikagrupperna fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Det är en självklarhet att Sverige ska ta emot människor som flyr. Däremot bör det inte ske på bekostnad av andra rättighetsbärare och utsatta grupper världen över som nu riskerar att hamna i djupare fattigdom. 

Sverige har varit ett föredöme i internationellt samarbete och solidaritet, men de beslut som regeringen tagit under våren 2022 innebär att socialdemokratin, som bottnar i de breda folkrörelserna, omvärderat tidigare ideologiska ställningstaganden. Man har valt att frysa utbetalningarna av 7,9 miljarder kronor av den internationella biståndsbudgeten mitt under pågående verksamhetsår. Vilken annan verksamhet, statlig eller privat, skulle kunna dra ner sina verksamhetskostnader innehavande år efter sex månader med upp emot fyrtio procent – och förväntas fungera kommande år? Med detta beslut blir Sverige den största mottagaren av sitt eget bistånd. Detta förändrar bilden av Sverige i världen som ett land som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och solidaritet. 

Bobby Peek från Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork i Sydafrika, som deltog på årsmötet via länk, är djupt oroad och ifrågasätter Sveriges ändrade riktning och varnar för ett minskat demokratiskt utrymme; ”what is the domino effect of these cuts /…/ how do cuts in budget speak to solidarity and reparations, rather than political gains in the short term, that impacts on the rest of the world in the long term.” 

Afrikagrupperna arbetar med klimaträttvisa och förutsätter omfördelning från rika till fattiga och ett fokus på jämlikhet och jämställdhet. För att möta den alarmerande utvecklingen, och för att uppnå detta måste den feministiska utrikespolitiken flytta fram sina positioner. 

Det är dags att Sverige visar att vi inte övergett värderingar som jämställdhet, feminism och solidaritet.  

Uttalande från Afrikagruppernas årsmöte maj 2022  

Vid tid (8 juni 2022) för publicering av detta uttalande har vissa justeringar i regeringens beslut gjorts, det vill säga avräkningarna har minskat från 9,2 till 7,9 miljarder. Vi hoppas fortfarande att regeringen skall återställa biståndsbudgeten för 2022.  

STÖD OSS