Afrikagrupperna vill se konkreta resultat från Stockholm+50 - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-05-31

Afrikagrupperna vill se konkreta resultat från Stockholm+50

Den 2-3 juni står Stockholm och Kenya värdar för FN-konferensen Stockholm+50.  Afrikagrupperna är ackrediterade och vill se konkreta resultat och beslut från konferensen, som påskyndar hårdare riktlinjer som skyddar miljön och bromsar den akuta klimatkrisen. 

Afrikagrupperna kommer att delta tillsammans med ungdsomsaktivisterna Jakapita Kandanga  från Fridays for Future i Namibia och Sara Tingström från WWF Sweden Youth.  

Parallellt pågår just nu Folkets Forum, den alternativa mötesplatsen till FN:s miljökonferens, arrangerad av flertal organisationer inom nätverket Stockholmplus50. Folkets Forum är till skillnad från miljökonferensen öppen för allmänheten. Afrikagrupperna har bjudit in Daniel Ribeiro och Ilham Rawoot från vår partnerorganisation Justiça Ambiental (JA!) för att lyfta sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter i Moçambique och sätta press på de makthavare som samlats i Stockholm.

Daniel Riberio från Justiça Ambiental

“Stockholm+50 is no longer a space for the people. It’s been captured by corporate interests and political greenwashing, with the voices of affected communities and minority groups left with only token roles. Making the outcomes only pretty words and inaction” säger Daniel Ribeiro från JA!

Afrikagrupperna kommer att fokusera på följande huvudbudskap under Stockholm+50: 

  • Vi behöver rättigheter för människor och regler för företag. Medan tusentals juridiskt bindande avtal skyddar transnationella företagsintressen utomlands, finns det ännu inga globalt bindande regler som skyddar mänskliga rättigheter och miljön från effekterna dessa företag bidrar till. Transnationella företag kan stämma stater när deras investeringsintressen är hotade, men stater har inte motsvarande verktyg för att kunna vidta åtgärder som skyddar mänskliga rättigheter och miljön.Afrikagrupperna vill även se att ISDS-mekanismer i frihandelsavtal stoppas och vi stödjer den pågående processen i FN för ett globalt och bindande juridiskt avtal. 
  • Investerare har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och kan genom sina investeringar underblåsa konflikter orsakade av företagsmissbruk. Alla investerare och särskilt statliga institutioner som nationella pensionsfonder och exportkreditinstitut bör sluta med investeringar i projekt som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön.
  • Falska klimatlösningar som netto nollutsläpp och teknik baserad på förnybara energiresurser är några av de huvudsakliga anpassningsåtgärderna som vi förlitar oss på. De har allvarliga effekter på andra miljöaspekter och på människan samtidigt som det är tveksamt om de kommer att lösa klimatkrisen. 
  • Representation är avgörande för att nå en heltäckande omställning. Unga människor och urfolk är två exempel på grupper som måste bjudas in till förhandlingsborden då det är deras rättigheter och framtid som står på spel. FN-konferensen har kritiserats för bristande representation där unga miljö- och klimataktivister, organisationer och rörelser har nekats deltagande. Detta är ett område som Afrikagrupperna kommer att lyfta under konferensen.
STÖD OSS