Intervju med Phumi Mtetwa från vår partnerorganisation JASS - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-03-31

Intervju med Phumi Mtetwa från vår partnerorganisation JASS

För att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, den 21 mars (även firad som människorättsdagen i Sydafrika), publicerade JASS en intervju på sin blogg med Phumi Mtetwa, regionchef för JASS Southern Africa med säte i Sydafrika. Phumi delade med sig av sina tankar om betydelsen av att fortsätta fira den här dagen, och varför kampen mot rasism är allt viktigare.

Varför är 21 mars en så betydelsefull dag?
Historien gör det viktigt för oss att återvända till den 21 mars 1960 och massakern i Sharpville. Vi kan inte tillåta oss själva att glömma dagar, händelser och ögonblick som har präglat oss som ett fol

På den här dagen dödade apartheids säkerhetsstyrkor 69, och skadade över 180, svarta människor som fredligt protesterade mot de passlagar, så kallade ”dompas”, som krävde att alla svarta sydafrikaner skulle ha med sig passböcker överallt. Dessa ”dompas-lagar” symboliserade exkluderingen, diskrimineringen och förtrycket av svarta människor och nedvärderade vårt folk till icke-medborgare utan rättigheter. Som en följd av massakern i Sharpville utropade FN den 21 mars till den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. I Sydafrika firar vi dagen som människorättsdagen grundad på rättighetsförklaringen (Bill of Rights).

Den här dagen är viktig för även när vi firar löftet om en demokrati och hur långt vi har kommit, glömmer vi ibland att rasism är allmänt förekommande än idag. Vi tenderar att tro att det inte längre finns något utanförskap och lidande bland svarta och bruna människor. Ändå är rasism och dess relaterade former av förtryck mycket vanligt i vår vardag och förvärras ytterligare av arvet från kolonisering och apartheid. Därför får vi inte får glömma den här dagens historia, och ännu viktigare, lokalisera historien i vår förståelse av vad den här dagen verkligen betyder för oss i Sydafrika, över hela Afrika och internationellt.

Vad gör JASS för att uppmärksamma 21 mars?
JASS kommer att gå med i demonstrationen mot främlingsfientlighet i Kapstaden, organiserad av våra kamrater på Kopanang Africa Against Xenophobia. Demonstrationen i Johannesburg har dock flyttats till den 26:e, efter att polisen förbjudit demonstrationen på grund av säkerhet, vilket många anser vara ett svepskäl. JASS fördömer attackerna mot migranter och flyktingar och står i solidaritet med alla grupper som söker fredliga lösningar.

Mot bakgrund av det växande främlingsfientliga våldet i Sydafrika mot svarta människor från andra afrikanska länder, varför anses rasism vara en kvarleva från befrielsetiden?

Många olika faktorer har skapat en grogrund för främlingsfientlighet och våld. En av dessa är ett arv av rasism. Anledningarna till att detta är en kvarleva från befrielsen måste sökas i det faktum att dagens regering har misslyckats med att ta itu med folkets materiella levnadsstandard.

Det vi ser är fattiga människor som slåss mot andra fattiga människor och använder nationalitetsbeteckningar och ursprung som anledningar att attackera. Folk lägger skulden på andra fattiga som också knogar och kämpar och försöker sitt bästa för att sätta bröd, smör, mjölk och pap på bordet. Folk skyller på de fattiga migranterna för att arbetslösheten stiger, i stället för att skylla på regeringen som inte skapar jobb, utan i stället prioriterar vinster framför människor. Så länge vi inte hanterar svarta och bruna människors materiella levnadsstandard, kommer bara de privilegierade och några få eliter att fortsätta att frodas.

Ett av de svåraste samtalen om rasism i Sydafrika idag handlar om att våra svarta folkvalda ledare också underblåser rasism, främlingsfientlighet och annan intolerans. Detta sagt, inte för att förminska att white supremacy fortfarande existerar i landet, utan för att verka för en djupare förståelse för hur makten fungerar och var makten finns.

Denna maktanalys – ett exempel på vad JASS erbjuder – är avgörande. Den gör det möjligt för oss att verkligen genomskåda de förklädnader som makthavare bär, och forma våra strategier. JASS följer organisationer och rörelser i deras egen analys av deras villkor och stödjer dem med de verktyg de behöver för att skapa lösningar som är förankrade i den verklighet som människor dagligen möter.

Kan du berätta mer om JASS stöd till den anti-rasistiska kampen?
JASS Southern Africa erbjuder plattformar som samlar olika sociala rörelser, NGOs, arrangörer, lokalsamhällesinitiativ och andra grupper inom civilsamhället över hela Sydafrika och även bortom landets gränser. Våra kollektiva strategier har gjort det möjligt att skapa gemensamma analyser och starkare samarbeten mot rasism, främlingsfientlighet och annan diskriminering.

Dessa möten är särskilt viktiga nu eftersom civilsamhället och sociala rörelser i allt större utsträckning attackeras och försvagas. Om vi tittar på vårt eget sammanhang så arbetar vi oftast i våra egna organisationer, gör våra egna saker, och är inte kapabla att prata med varandra lika ofta som vi borde. Även om organisering i silos kan vara viktigt ibland, så måste vi också länka samman våra olika frågor för att möjliggöra ett så holistiskt angreppsätt på problemen som möjligt.

Vi kan ta itu med bostadsfrågan men om vi inte samtidigt hanterar sanitetsfrågan, så missar vi problemet. Vi kan ta itu med hbtqi-frågor och -rättigheter, men om vi inte adresserar kontrollen av kvinnors kroppar, eller att migranter och flyktingar framställs som illegala, så missar vi hur våra kamper hänger ihop. Det är därför som mötesplatser, som kan föra samman människor som kämpar inom olika sektorer och rörelser, är en nyckelkomponent i JASS arbete.

Hur fortsätter vi att bekämpa rasism?
Vi måste vara konsekventa och medvetna om hur rasism, främlingsfientlighet och annan intolerans yttrar sig i vardagen och hur de påverkar kvinnor, hbtqi-personer, sexarbetare, migranter, flyktingar och alla andra människor som exkluderas. Genom vårt arbete med rörelser som The Global Black Victory Lab, och våra kontakter med globala rörelser som Movement for Black Lives, och många andra över hela kontinenten och nationellt, får vi inte marginalisera rasism till ”ifall du glömde”, utan vi måste fortsätta relatera till rasism i allt vi gör varje dag.  

Läs originaltexten här: https://justassociates.org/blog/why-racism-is-an-unfinishined-business-of-liberation/

Foto: Phumi Mtetwa, JASS Southern Africa
STÖD OSS