JASS - Afrikagrupperna

JASS

JASS (Just Associates) är ett globalt nätverk av aktivister, populära utbildare och forskare i 27 länder som arbetar för att stärka och förstärka kvinnors röster, synlighet och kollektiva kraft för en rättvis och hållbar värld för alla.

  • Sydafrika

  • Zimbabwe

JASS Southern Africa

JASS är ett globalt nätverk av aktivister, populära utbildare och forskare i 27 länder som arbetar för att stärka och förstärka kvinnors röster, synlighet och kollektiva kraft för en rättvis och hållbar värld för alla. Afrikagrupperna ger stöd till JASS verksamhet i södra Afrika (Malawi, Sydafrika och Zimbabwe). JASS sätter kvinnors ledarskap och rättigheter i centrum för banbrytande strategier för ekonomiska-, miljö- och mänskliga rättigheter samtidigt som de betonar kvinnors yttrandefrihet, hälsa, sexuella rättigheter och skyddet av kvinnliga människorättsförsvarare. JASS utbildar lokala ledare, stärker samhällsorganisering, bygger breda allianser och kopplar ihop lokala samhällslösningar till global påverkan. Med hjälp av kreativa kommunikations- och dokumentationsstrategier publicerar JASS de innovativa sätt som kvinnor använder för att bygga inkluderande samhällen och fördjupa demokratin.

Kärnan i deras sätt att arbeta är utvecklingen av kritiskt politiskt medvetande – uppfattat som ett sätt att förstå världen, grundat i en tro på rättvisa, tolerans och medkänsla. Formad av en ständigt ökande medvetenhet om makt, privilegier och ojämlikhet i alla privata och offentliga institutioner, relationer, attityder och språk, och ett tänkt alternativ av respekt och ömsesidigt stöd, kämpar en person med ett politiskt medvetande för att förstå skillnader samtidigt som de söker gemensamma intressen och värderingar som förbinder människor.

Det politiska medvetandet utvecklas genom JASS Feminist Movement Building School-processer som skapar trygga rum för deltagande analys och reflektion (folkbildning), genom att få ny information och kompetens, och genom att tillämpa dem på organiserade förändringsinsatser som syftar till att möta behov och problem.

Genom innovativ utbildning, lärande och deltagande forskning kopplat till organisering och opinionsbildning arbetar JASS för att omvandla normer, institutioner, policies och beslutsprocesser i både offentliga och privata maktutrymmen för att främja rättvisa, mänskliga rättigheter och rättvis utveckling. JASS bygger på sitt internationella tvärvetenskapliga nätverk av erfarna aktivister, juridiska rättighetsförespråkare, forskare och folkbildare med rötter i lokala, nationella och internationella rörelser för social rättvisa och människorättsorganisationer för att utveckla sitt unika tillvägagångssätt för att stärka kvinnors politiska deltagande och organisation.

STÖD OSS