Afrikagrupperna upphandlar ny leverantör av IT-tjänster - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-12-21

Afrikagrupperna söker leverantör IT tjänster för att:

  1. Flytta AD (Active Directory) och fileserver till Microsoft Office365
  2. Möjliggöra självadministration av datorer, behörigheter, användarlicenser och smartphones
  3. Uppdatering av våra lokala nätverk, dvs. byte av internetleverantör, installation av brandvägg och uppdaterad hårdvara i form av accesspunkter eller liknande
  4. Fortlöpande IT support

Läs mer om vad det är vi söker i vår kravspecifikation. Frågor? Kontakta Simon Eriksson (simon.eriksson@afrikagrupperna.se)

Offerter skall vara oss tillhanda senast den 20 januari, 2022.

Kravspecifikation

(663 Kb)
STÖD OSS