Precious motarbetar myterna om Hiv - Afrikagrupperna

Nyhet 2017-12-01

Precious motarbetar myterna om HIV

Precious Ndlovu har levt nära hiv sedan det fortfarande var likställt med en dödsdom. Idag kan en person med hiv leva ett helt vanligt liv, och Precious har sett förändringarna från då till nu.

Under Världsaidsdagen, idag 1 december, samlas människor över stora delar av världen till minne av alla som avlidit av aids, och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv i dag. Varje år utser UNAIDS ett tema. I år är det rätten till hälsa. En person som arbetar aktivt för att minska stigmat och öka kunskapen om en bra hälsa är Precious Ndlovu.

– ”Jag kom i kontakt med FACT precis när organisationen hade grundats 1992. På den tiden fanns ännu inga bromsmediciner och rädslan för hiv var stor. Genom FACT var vi, många av oss sexarbetare, pionjärer i folkhälsoutbildning på det här området. Vi delade ut kondomer, lärde människor hur viruset överfördes och hur det inte var farligt att ta hand om dem som var sjuka”, säger Precious Ndlovu.

Hiv då

Precious får det att låta enkelt. Att i början av 90-talet vara någon som gick in i människors hem, som öppet pratade om hiv och sex och försökte påverka så att människor fick ett värdigt liv den sista tiden måste ha inneburit enorma sociala uppoffringar på individen själv. Sveriges egen tämligen skamfyllda historia i början av hivepidemin är väl dokumenterad. Också i vår historiebeskrivning finns sjuksköterskehjältar som Precious som såg till människan istället för att vägra behandla dem på grund av stigman som omgärdade sjukdomen.

– ”Dåförtiden var hiv en dödsdom och det florerade många myter om varför det plötsligt kommit och hur man kunde smittas. Till en början var föreställningen om att det var bara ’sexuellt vårdslösa’ som kunde smittas stark. Det var vårt jobb att förklara hur det egentligen låg till. Vi använde oss av drama för att göra informationen mer lättillgänglig och mindre kontroversiell. Det gör vi förresten fortfarande. Vi brukar till exempel spela upp teater för människor som väntar på att testa sig, för att ge dem något annat att tänka på samtidigt som vi med kunskap försöker normalisera ett eventuellt positivt besked.”

Hiv idag
Precious är fortfarande en mycket aktiv aktör hos FACT. Hon har länge arbetat som hemsjukvårdare och fortsätter så att ta hand om sjuka och sprida kunskaper om många fler sjukdomar än hiv, som malaria, tuberkulos och höga blodtryck. Dessutom är hon en efterfrågad föreläsare om spädbarnsvård.

– ”Jag är en trogen följeslagare till FACT och har genom åren fått mycket vidareutbildning. Inte bara på hälsoområdet utan också för inkomstgenererande projekt. Tack vare FACT har jag nu startat min egen odling. Det hjälper mig att sätta mat på bordet men jag kan också sälja en hel del. Med pengarna jag tjänat på jordbruket har jag kunnat köpa ett kylskåp och jag är nu upptagen med att bygga ett hus med två sovrum!”

Det är med ett leende på läpparna hon skyndar iväg till ännu en utbildning hon ska hålla som sjukvårdare. På väg bort hojtar hon över axeln att nu har hon ett pass, så snart hoppas hon att hon kan åka till Sverige för att få reda på mer om hur sjukvården går till där. Passet har hon skaffat eftersom hon är del av den regionala folkrörelsen för hemsjukvårdare, Regional Care Workers´ Movement som Afrikagrupperna stöttat direkt sedan dess födsel 2012. Åtminstone en gång per år sker utbyten mellan vårdare i Zimbabwe, Sydafrika, Moçambique, Angola och Swaziland. Rörelsen kräver erkännande för sina tjänster från staten som inte avlönar dem för deras arbete, trots att de fyller en oersättlig roll för hälsa och hälsovård.

Hiv i Zimbabwe

År 2016 testades 40 000 zimbabwier positivt för hiv och under samma år var det cirka 30 000 aidsrelaterade dödsfall. Uppskattningsvis 1 300 000 personer i Zimbabwe levde med hiv i 2016, varav 75 procent fick tillgång till antiretroviral behandling. Bland gravida kvinnor som lever med hiv, fick 93 procent behandling eller profylax för att förhindra överföring av hiv till sina barn.

De som främst drabbas av hiv i Zimbabwe är sexarbetare, med en hivprevalens på 57,1 procent och fångar, med en hivprevalens på 28 procent. Sedan 2010 har nya hivinfektioner minskat med 49 procent och aidsrelaterade dödsfall har minskat med 45 procent.

Text och foto: Agnes Nygren
Bild: Precious Ndlovu har en lång historia med FACT. 1992 var hon en av pionjärerna för hiv-utbildning i Zimbabwe. Sedan dess har hon varit vårdgivare och utbildat människor kring sjukdomen. Hon har även deltagit i flera av FACTs utbildningar som har gjort det möjligt för henne att köpa ett kylskåp och börja bygga ett hus.

Läs mer:

STÖD OSS