16 DAGAR AV AKTIVISM - Afrikagrupperna

16 DAGAR AV AKTIVISM

Vi står upp mot det genusbaserade våldet!

Afrikagrupperna har valt att medverka i kampanjen 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV), för att belysa ett globalt problem och därmed öka medvetenheten kring det och de patriarkala strukturer som möjliggör det. Vi vill uppmärksamma våra partnerorganisationers arbete med att hantera och bekämpa våldet och även visa exempel på vad som görs i Sverige av olika aktörer.  

Vad kommer att hända?

Vi kommer att publicera en text om dagen mellan 25 november och 10 december. Perspektiven kommer utgå från textförfattarens eller organisationens fokusområde. Genom ett intersektionellt perspektiv vill vi synliggöra bredden och komplexiteten av genusbaserat våld. Vi hoppas få fler att förstå allvaret i situationen. 

Vi vill att du tar ställning. Våga säga nej till sexistiska kommentarer och skämt, bryt tystnaden. Tro på överlevarna, ifrågasätt dem inte – ifrågasätt förövarna.  

Stöd vårt arbete så fortsätter vi den feministiska kampen mot våldet!  

1 av 3

kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en intim partner, eller utsatts för sexuellt våld av en icke-partner i deras liv. Källa: WHO,2021

Stöd vårt arbete

Ti Soros Ge – "It's My Body"

Musikvideon är producerad av Y-fem (Young feminist movement i Namibia) och belyser bland annat genusbaserat våld. 5 min 39 sekunder in kommer det starka vittnesmål från aktivister.

STÖD OSS