VärldensBarn Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-04-27

”Att veta är att leva och kunskap är makt”

I Moçambique är tidiga äktenskap och graviditeter vanliga. Hivprevalensen är hög, cirka 13 procent, och den ökar snabbast bland flickor i åldern 15–24 år. Dessa problem hänger tätt ihop och är kopplade till att flickor ofta saknar makt att själva bestämma över sina kroppar och över sina liv.

För att komma åt dessa problem behöver det satsas på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), särskilt på landsbygden där tillgången på information är mycket begränsad och kunskapsnivån låg.

Afrikagruppernas partnerorganisation AMODEFA arbetar för att främja ungas tillgång till SRHR. De arbetar bland annat med sexualupplysning och utbildning i skolor och av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. De driver även kliniker och ungdomsmottagningar som erbjuder rådgivning och familjeplanering, mödravård, abort, preventivmedel, behandling av könssjukdomar och gratis hiv-testning.

Marta Mahumane, är engagerad som aktivist hos AMODEFA i Maputo. I sin roll är Marta ute i skolor och pratar om SRHR och hon vänder sig främst till unga kvinnor.

– Jag har information och kunskap som kan förändra livet och framtidsmöjligheterna för unga flickor och kvinnor. Därför arbetar jag för AMODEFA, berättar Marta.

Det finns flera skäl till varför Marta valt att engagera sig i AMODEFA och varför arbetet är viktigt, men det finns ett särskilt skäl som är viktigare än andra.

– Min syster fick barn när hon fortfarande var ett barn, hon var bara 15. Jag har sett på nära håll hur påfrestande det är för en ung kvinna, vars kropp och psyke inte är redo för en graviditet och ett barn. Som tur var har allt gått bra, och de mår båda bra, men just därför tycker jag att det är viktigt med sexuella och reproduktiva rättigheter, berättar Marta.

I arbetet med sexualundervisning ingår också att informera om hiv för att undvika nya infektioner och jobba mot stigmat för de som lever med hiv. AMODEFA erbjuder gratis testning och upplyser om rättigheter och tillgång till hälsoservice.

– Det finns flera utmaningar till varför folk inte testar sig, men genom att informera om varför det är viktigt, och hur en kan testa sig så minskar även stigmat. För det är som de säger på AMODEFA, att veta är att leva och kunskap är makt, förklarar Marta

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS