UNDE Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-08-23

På besök med Världens Barn i Moçambique

I april reste Afrikagrupperna till Moçambique för att träffa vår partnerorganisation UNDE som arbetar för barns rättigheter, för en säker skolgång utan trakasserier, kränkningar och förtryck. Under en kraftfull vecka fick vi träffa personal, aktivister och studenter som alla utgör studentnätverket som idag har cirka 2000 medlemmar. Resan var fylld av inspirerande utbyten, lärdomar om ungas utsatthet i landet och berättelser kring den förändring UNDE vill skapa för alla barn.

Hinder på vägen till en bättre framtid

Första dagen fick vi träffa UNDEs fantastiska personal som berättade om sin verksamhet och även de utmaningar de möter i sitt arbete. På deras kontor i centrala Maputo satt vi i en ring tillsammans och intressanta reflektioner avlöste varandra. Till exempel hur flickor riskerar att utsättas för sexuella övergrepp i skolan och hur tvångsäktenskap och tonårsgraviditeter är ett utbrett problem. Det är i den här kontexten som UNDE navigerar och driver sina aktiviteter som de populära tjejklubbarna som stärker ungas självkänsla och ger dem kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Framtidsutsikterna för unga i Moçambique är idag utmanande. Madalena som jobbar med UNDEs programverksamhet berättade för oss hur pandemin varit enormt svår för unga och särskilt flickor i landet. Från år 2021 har hiv-prevalensen ökat i Moçambique med hela 16%, vilket är en konsekvens av att unga tvingats stanna i hemmet och från klassrummet. Madalena beskriver att detta varit en chock för sjukhusen de senaste åren.

Under samtalen frågade vi Nilza Miguel, kommunikationsansvarig på UNDE, varför hon tror att deras arbete gör skillnad. “Jag tror att om kvinnor hjälper andra kvinnor så har det en verklig påverkan, speciellt för unga tjejer som vi ser har stora problem i vårt samhälle med tidiga graviditeter som tvingar dem ur skolan. Genom våra aktiviteter stannar fler i skolan.”

Stärkt självkänsla genom tjejklubbarna

Afrikagrupperna fick under dag två träffa fem unga tjejer som tar del av tjejklubbarna som UNDE arrangerar. Tjejklubbarna, “Club da Rapariga Capaz”, skapar trygga rum för unga tjejer att stärka sin självkänsla och få adekvat kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom poesi, musik och teater informerar man om normer, SRHR, jämställdhet och studenters rättigheter i relation till lärare och skolan. Filemona Machaya är en 21-årig tjej och aktiv deltagare i UNDEs tjejklubb sen flera år tillbaka. Hon beskrev rummen som en stärkande plats.

”Tjejklubbarna är ett program som verkligen har hjälpt mig och många andra tjejer att lära känna oss själva, att få ett starkare självförtroende och självkänsla.” – Filemona Machaya

Medlemmar av “Capable Girl’s Club”: Nasmine Alzira Bacar, Yasmine Angelina Bacar, Madalena Arone Sidumo, Olinda Lucrécia, Maura Horácio, Filomena Carolina Machava Foto: Anna Nordstrand

Vi fick sitta med under de lektioner som UNDEs aktivister höll om normer, beteenden och självkänsla. Genom ramsor och sång fångade aktivisterna elevernas fulla uppmärksamhet och en gemensam kraft fyllde klassrummen. I en paus i skuggan frågade vi Irene Elias Muchanga, 11 år gammal, vad hon önskar för framtiden; “Jag vill ha en trygg framtid och jag önskar att regeringen fokuserar på barn och barns rättigheter”.

UNDE erbjuder psykosocialt stöd i flyktingläger

I de norra delarna av Moçambique pågår en konflikt och tiotusentals människor har tvingats på flykt från sina hem. Barn och unga tvingas därmed från skolbänken och lever i en farlig miljö i flyktinglägren. Barn och unga exponeras för övergrepp som sexuellt våld och tidiga graviditeter. I området är arbetslösheten och fattigdomen enormt utbredd. Därför ser UNDE nu behov av att satsa på psykosocialt stöd och samtalsforum för unga i lägren, vilket blir en ny och utmanande miljö.
Vi fick möjligheten att ha prata med UNDEs koordinator för Cabo Delgado regionen, Vitorino Promoja. Han berättade om den otrygga verklighet unga möter i lägren och hur UNDE nu vill möta deras behov. De vill se till att utbilda aktivister i bland annat traumahantering för att kunna skapa plattformar och så kallade “reception centers” inne i lägren och stötta människor som tvingats från sina hem, från skolan och in i svår arbetslöshet.

Afrikagrupperna fortsätta driva kampen för alla Världens Barn

Vi lämnade Moçambique med känslan av att UNDE skapar möjligheter och verklig förändring för barn och unga i landet. Detta gör de genom stöd från Radiohjälpen och Världens Barn kampanjen som möjliggör att Afrikagrupperna kan stötta UNDE och deras imponerande insatser för alla barn, en resa vi är tacksamma och glada över att få fortsätta följa.

TILLSAMMANS FÖR VÄRLDENS BARN
Just nu pågår fler än 30 olika projekt runt om i världen med stöd från insamlingen för Världens Barn. Insamlingen genomförs för att kunna ge så många barn som möjligt en tryggare framtid. Här är exempel på vad din gåva kan räcka till:

28 kr räcker till att trycka upp en tidning med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
50 kr räcker till snacks när tjejklubbarnas medlemmar bjuds in till stormöte en gång om året.
113 kr räcker till att trycka upp en informationsfolder.
200 kr räcker till kommunikationsinsatser för att sprida kunskap och bjuda in till aktiviteter under ett år.
1555 kr räcker till omkostnader för en aktivist under ett år, vilket innefattar utbildningar, transport till skolor och material.3240 kr räcker till två resor med bil till norra delarna av landet per år, för att ta sig till skolor och flyktinglägren.

Engagera dig i Världens Barn eller ge en gåva till insamlingen, tusen tack för ditt stöd!

STÖD OSS