KVINNORS RÄTTIGHETER Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2024-03-27

Nyheter från regeringen och Sida har skakat om civilsamhället de senaste månaderna. Vad är det egentligen som händer inom svensk biståndspolitik och hur påverkar det Afrikagrupperna?

Regeringen har valt att tillsätta en utredning och uppdrar Sida att under våren undersöka möjligheten att lägga över ansvaret till biståndsmyndigheten. Sida skulle då som ensam aktör distribuera biståndspengar till lokala organisationer, vilket i praktiken betyder att Sida kan komma att ta över fördelningen av pengar till hundratals organisationer runt om i världen. Utredningen omfattar väletablerade organisationer som förmedlat bistånd och skapat positiv förändring i decennier. Den nedmonteringen av det svenska civilsamhället vi ser, och ett förstatligande av biståndet, riskerar att påverka långsiktigt och historiskt internationellt solidaritetsarbete avsevärt. Detta ställer vi oss djupt kritiska till!  

Civilsamhällesorganisationer och folkrörelser är betydelsefulla för en stark demokrati. De verkar för mänskliga fri- och rättigheter runtom i världen och är samtidigt en viktig röst som bidrar till en levande debatt i Sverige. Då vi redan erfar en demokratisk tillbakagång i världen är det alarmerande att regeringen vill driva igenom en total omorganisering av det internationella arbetet och samtidigt hota det demokratiska samtalet i Sverige. 
 
Vidare hade Sida ett möte den 15 mars med de 17 organisationer som har strategiska partnerskap med Sida inom biståndsstrategin för civilsamhället. Afrikagrupperna tillhör denna grupp. Då meddelade myndigheten muntligen att alla avtal som ligger under denna strategi, varav många löper över flera år, sägs upp vid årsskiftet. I skrivande stund inväntar vi alla på en ny strategi för civilsamhället, CSO-strategin, från Sida.

Totalt uppgår strategins budget i år till 1,8 miljarder kronor, men eftersom avtalen är fleråriga handlar det om avtal för flera miljarder som Sida vill riva upp. 

För Afrikagruppernas del innebär det inte bara att vårt avtal sägs upp och att vi förlorar nästan all vår finansiering. Det innebär också att avtalen med våra 25 partnerorganisationer sägs upp och att vi kommer att ha mycket svårt att fortsätta att ge stöd till allt det viktiga arbete som våra partnerorganisationer bedriver.  

Beslut som nu fattas i en rasande fart är alla steg i att försöka tysta civilsamhället och har fattats utan dialog med organisationer som drabbas. Afrikagrupperna kommer göra allt vi kan för att så många röster som möjligt ska höras i denna fråga och slå vakt om våra 50 år av erfarenhet av ett effektivt internationellt utvecklingssamarbete. Det här är inte bara en utredning av förutsättningar på en myndighet, det här är en demokratifråga och en fråga om framtiden för civilsamhället och alla medborgares möjligheter att vara med och påverka!  

Afrikagruppernas position är tydlig:  

  1. Förstatliga inte biståndet! 
  1. Värna demokratin! 
  1. Tysta inte ner Sveriges folkrörelser! 

Vad kan du göra för att mobilisera i frågan? 
Skriv en debattartikel eller en insändare i din lokaltidning! 
Kontakta politiker och berätta om exempel på civilsamhällets viktiga roll! 
Protestera i sociala medier! 
Dela artiklar och information!  
Prata med människor i din närhet!  

Nedan hittar du Påverkansmallar att använda för att mobilisera där just du befinner dig! Använd som inspiration, ändra och justera efter mottagaren och budskap.

Påverkansmall – Öppet brev till politiker ✊🏾

(64 Kb)

Påverkansmall – Debattartikel ✊🏾

(65 Kb)Afrikagrupperna i Almedalen

 
I Almedalen samarrangerade vi panelsamtalet ”Vad är vitsen med civilsamhället – förankring och förändringsarbete över gränser” tillsammans med Concord Sverige på Civilsamhällsarenan för en fullsatt publik. Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors modererade panelen som bestod av Sidas generaldirektör Jakob Granit,  generalsekreterare från Act Svenska Kyrkan, generalsekreterare Petra Tötterman Andorf, Kvinna till Kvinna, och röster från partnerorganisationer i Indonesien, Kenya och Filippinerna via filmer från Union to Union och Naturskyddsföreningen.

Samtalet är ett bidrag i den högaktuella biståndsdebatten, där civilsamhället kontra myndighetens roll diskuterades och vad som händer när finansieringen och mervärdet civilsamhället bidrar med dras in. Till exempel kan effektiva metoder som kärnstöd till lokala gräsrotsorganisationer, långvarigt förtroende från partnerorganisationer och viktig expertis om globala kontexter gå förlorade. Detta mervärde måste värnas och bibehållas i den reviderade civilsamhällsstrategin och vi ser fram emot en god dialog med Sida för hur den ska implementeras 2025.

OBS! För att se seminariet: Klicka på länken nedan och spola fram till 5,37: Civilsamhällesarenan – 27 juni 2024 – YouTube

Är du nyfiken på att veta mer och engagera dig? 
Till hösten bjuder vi in till ett nytt webinarium! Välkommen att delta digitalt tisdagen den 10 september klockan 17.00-18.00. Afrikagrupperna berättar mer om den rådande situationen, konsekvenserna för Afrikagrupperna och vad du kan göra för att engagera dig!  
 
Låter det intressant? Maila post@afrikagrupperna.se och anmäl dig senast den 9 september. Inbjudan med zoom-länk kommer till anmälda per mail! 

Nedan har vi samlat ett urval av länkar för mer läsning!  

Barometer 2024 – CONCORD Sverige

37 organisationer: Ni kan bättre, regeringen – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Sida om biståndsreformerna: ”Går i rasande fart” | EFN.se

Sida säger upp avtal med organisationer i civilsamhället – CONCORD Sverige 
Samarbete med civila samhället utreds efter regeringsbeslut om CSO-strategin | Sida 
Civilsamhälle: Sida säger upp samtliga avtal  – Global Bar Magazine 
Ut med Olof Palme, in med Magnus Ranstorp när regeringen tar kontroll över biståndet  – Arbetet 
Civilsamhälle: Sida svarar om uppsagda avtal – Global Bar Magazine 
Regeringens uppdrag till Sida: Förstatliga civilsamhällesbiståndet – CONCORD Sverige 
KD: ”Sorgligt om det är som du beskriver” – Global Bar Magazine 
Regeringens chockbesked till civilsamhället (ottar.se) 
Biståndet rasar som ett korthus – regeringen slaktar det svenska civilsamhället (aftonbladet.se) 
Förvirrande besked när Sidas samtliga avtal sägs upp – Blankspot 
Sida säger upp avtal med civilsamhället | ForumCiv 

Öppet brev: Varför vill regeringen riskera att förstärka den pågående backlashen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter? (kvinnatillkvinna.se)

STÖD OSS