kultur Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-03-03

Kvinnor tar kampen mot storföretagen 

Women Hold Up the Sky berättar kvinnors historier om motstånd. Kvinnor och lokalsamhällen som kämpar för att ta tillbaka kontrollen över sin mark, sina rättigheter, sina kroppar och sina liv. Filmen följer kvinnor i lokalsamhällen som drabbats av gruvdrift och andra former av storskalig naturresursutvinning i Sydafrika, Uganda och D.R. Kongo.

Genom att resa mellan dessa treafrikanska länder visar dokumentären kvinnors erfarenheter och aktivism där, men berättarsamtidigt en mycket större story om den pågående exploateringen av naturresurser och fattiga lokalsamhällens marginalisering. På samma gång visar den också den kollektiva kraft och solidaritet som kvinnor utgör när de organiserar sig för att agera mot det ofta våldsamma förtrycket frånföretag som arbetar med statens goda minne. 

Klimatförändringarna utgör ett enormt hot mot vår planet och dess ekologiska system. Erosion, torka och vattenbrist ses i allt högre utsträckning som en konsekvens av klimatförändringarna, vilket har en allvarlig inverkan på skogs- och jordbruk. När vattenkällorna torkar, när marken inte går att odla och översvämningar inträffar, är det arbetarklassen och kvinnliga bönder som drabbas värst. Detta beror på den patriarkala arbetsfördelningen och maktobalansen i familjer, lokalsamhällen och samhället i stort. Ändå är det i de traditionella jordbruksmetoderna, som majoriteten av afrikanska kvinnor brukar, som de alternativ finns som planeten och mänskligheten så desperat behöver. Denna film erbjuder en sällsynt plattform för kvinnor på den afrikanska kontinenten att ge röst och uttryck för dessa alternativa levnadssätt. 

Women Hold Up the Sky delar berättelserna om ofta tystade och ignorerade perspektiv frånafrikanska kvinnor, vars upplevelser och kamp är en del av en global berättelse om uppror och motstånd mot ett omöjligt, orättvist och ohållbart ekonomiskt–, socialt– och utvecklingsparadigm. 

Filmen har tagits fram av Afrikagruppernas partnerorganisation WoMin

WoMin är en allians av organisationer verksamma på den afrikanska kontinenten. WoMin arbetar tillsammans med nationella och regionala rörelser och kvinnoorganisationer samt lokalsamhällen påverkade av gruvdrift och gigantiska infrastruktur-utvecklingsprojekt. De visar effekterna somstorskalig naturresursutvinning har på afrikanska kvinnor, samtidigt som de främjar kvinnocentrerade och hållbara utvecklingsalternativ. WoMin arbetar i 11 länder i väst-, öst- och södra Afrika för att främja en radikal och afrikansk ekofeministisk agenda i samtalet om klimatkrisen. De arbetar för klimaträttvisa och sätt att skydda planeten och dess befolkning från företag och deras allierade regeringar och eliter. 

WoMin arbetar sedan många år med våld mot kvinnor kopplat till storskalig naturresursutvinning. Det handlar om våld på många olika nivåer: våld i hemmet, sexuella trakasserier, prostitution och våldtäkt på platser med småskalig gruvdrift och bosättningar intill storskalig utvinningsindustri. Det handlar också om militarisering av samhällen som drabbats av storskalig naturresursutvinning där militära och privata säkerhetsstyrkor systematiskt använder sig av sexuella trakassarier, kroppsvisitering och våldtäkt mot gruvarbetare och lokalsamhällen som motsätter sig fördrivningoch tvångsförflyttningar. I mer allmänna termer rör det sig om att med hjälp av våld förhindraförsörjningsmöjligheter, kultur och välbefinnande för de lokalsamhällen, särskilt kvinnorna, som står i vägen för rovgiriga utvinningsindustrier.  

WoMin arbetar med att föra traditionella kvinnorättsorganisationer och rörelser närmare kampen för ekonomisk rättvisa, land, energi, samhällsservice och klimaträttvisa. Kvinnors utsatta positionhar gått de flesta organisationer som jobbar med storskalig naturresursutvinning förbi, förutom de med ett mycket tydligt fokus på kvinnors rättigheter. Inga andra organisationer som arbetar regionalt har heller en samordnad strategi för att övervaka, dokumentera, publicera och svara motförtryck relaterat till motståndet mot projekt som rör storskalig naturresursutvinning och megainfrastruktur. WoMins arbete belyser ett område i stort behov av granskning, som avsevärt har försummats i regionen. 

Women Hold Up the Sky tells the story of how women activists affected by mining and other forms of large-scale extractives in South Africa, Uganda and the Democratic Republic of the Congo (DRC) are deeply engaged in resistance and an active struggle to take back control of their land, their rights, their bodies and their lives.

Läs mer här: 

”Women Stand their Ground against BIG Coal: the AfDB Sendou plant impacts on women in a time of climate crisis” 

“The shops are burning, the women are burning, the climate is burning: Connecting the dots”, Samantha Hargreaves for Daily Maverick

“Grand Inga: The dream that should be shelved”, Trusha Reddy for Eyewitness News

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS