Återvinning Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-10-01

Tioårsjubileum för framgångsrika skräpplockare i Sydafrika

Skräpplockare är några av de mest utsatta arbetarna i Sydafrika, men tack vare SAWPA är det på väg att förändras. Just nu är representanter från SAWPA på besök i Sverige. Lyssna på dem i Gävle och Uppsala följande två onsdagar.   

Det var många glada miner när knappt 120 skräpplockare från hela Sydafrika möttes i Johannesburg 19–22 augusti för föreningen South African Waste Pickers Associations (SAWPA) femte nationella möte sedan dess grundande 2009. Föreningen, som är en del av Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork, firade tioårsjubileum och flera av de närvarande passade på att prata om hur SAWPA hade gjort deras arbete lättare.

– SAWPA är en förklädd välsignelse, menar Nwabisa Mhlauli, skräpplockare från Dutywa i Östra Kapprovinsen och sekreterare i sin lokala SAWPA-organisation samt medlem i den nationella kommitteen. Informationen jag fått från SAWPA, och exponeringen jag har fått genom SAWPA, den har verkligen hjälpt mig mycket.

Simon Mbata, nationell koordinator för SAWPA, håller med:

– SAWPA blev en röst för skräpplockarna när de var utan röst. SAWPA representerar dem gentemot beslutsfattarna, och gentemot den privata sektorn. Det är viktigt för vi är den första organisationen som ser till att skräpplockarna organiserar sig och talar med en röst.

Svåra arbetsförhållanden

Situationen för skräpplockare i Sydafrika har under en lång tid varit mycket svår, med usla och ofta rent av farliga arbetsförhållanden. Många kommuner har länge vägrat att erkänna och registrera skräpplockarna, och över hela landet så exkluderas skräpplockare ur arbetet för att förbättra sophanteringssystemen. Dåliga och otydliga regleringar gör vidare att arbetarna lätt kan utnyttjas av kommuner och företag genom att bland annat undanhålla dem ersättning för det skräp de samlar in. Detta påverkar särskilt kvinnor, berättar Nwabisa.

– Majoriteten av skräpplockarna är kvinnor, och kvinnorna är stöttepelarna i våra samhällen. Kvinnorna är chefer, kvinnorna är läkare och kvinnorna är de som försörjer familjerna. Om inte vi kvinnor får bra stöd…

Trots motstånd från anställda hos kommuner och företag, och en ekonomisk kris i hela regionen, så har SAWPA rönt stora framgångar i kampen för bättre arbetsvillkor för skräpplockarna. En av föreningens största vinster har varit att representanter för SAWPA har suttit med i en arbetsgrupp, tillsatt av miljödepartementet, som har tagit fram nationella riktlinjer för hur skräpplockare ska integreras och involveras i de formella sophanteringssystemen och i vidareutvecklingen av dessa. Representanter från både miljödepartementet och Sydafrikas kommunförening (South African Local Governments’ Association, SALGA, liknande det svenska SKL) närvarade på mötet för att prata om arbetet och passade på att lyfta SAWPAs betydelse för att riktlinjerna nu tagits fram.

– På tio år har vi lyckats uppnå att till och med regeringen har börjat ta fram policys för att integrera skräpplockare. Förr, om du var en skräpplockare, så vägrade kommunerna ens att prata med dig. Men nu har vi lyckats säkerställa att, även på den lokala nivån där de hör hemma, så erkänns och involveras skräpplockarna. De har blivit intressenter i implementeringsprocesserna för återvinning eller avfallshantering i deras områden, och det är en stor vinst för oss på så kort tid, säger Simon leende.

Mycket kvar att göra

Trots framgångarna är SAWPA långtifrån nöjda med hur skräpplockarna bemöts och behandlas ute i landet. Ett viktigt nästa steg för förbundet är därför att se till att yrket professionaliseras och klassas som en riktig yrkeskategori av staten.

– Förr förbisåg folk skräpplockarna för att man ansåg att det var ett jobb för hemlösa, för de fattigaste av de fattiga. Så är det inte längre för vi har kunskaper, vi har utbildade människor, så att för första gången erkännas som en sektor som bidrar till landets ekonomi och sysselsättning… Det skulle verkligen innebära att vi hade uppnått ett av våra mål, säger Simon.

Nwabisa efterlyser att företagen och kommunerna ska behandla dem med den respekt de förtjänar:

– Vi vill bli behandlade som arbetare, för de ser inte vårt arbete som riktigt arbete, berättar hon. De tar oss för givet.

För att SAWPA ska uppnå sina mål behöver de utvecklas som organisation, anser de. Under ett av passen pratade representanter för groundWork om att SAWPA måste bli mer självgående och att medlemmarna själva måste ta större ansvar för det dagliga arbetet. ”SAWPA is you” var det genomgående budskapet under mötet.

Nwabisa är tacksam för att SAWPA finns och optimistisk inför framtiden.

– Jag måste säga att jag blir bara positiv när jag är på de här mötena, för jag får informationen, jag får stödet, jag får allt det som kan stötta mig och lyfta mig från marken upp dit där jag vill vara. För till syvende och sist vill vi vara oberoende, vi vill ha stora företag, vi vill bli erkända, vi vill ha allt det. Det här mötet gör mig positiv.

Text & foto: Malte Roos, praktikant på Afrikagruppernas regionala kontor i Johannesburg, Sydafrika

Just nu är representanter från vår partnerorganisation groundWork och SAWPA på besök i Sverige. Ta chansen att träffa dem, Gävle Afrikagrupp och Gävleborgs biståndsgrupp i Gävle på onsdag den 3 oktober. Mer info om programmet finns här.

Veckan efter, den 8 oktober kommer Uppsala Afrikagrupp att arrangera ett program då chansen åter finns att lyssna till gästerna från Sydafrika. Mer info om det evenemanget finns här.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS