Skattereduktion och 90 konto information - Afrikagrupperna

Hur vet jag att pengarna går dit de ska?
Utöver internkontroller har vi ett 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Kan jag få skattereduktion på mina gåvor till Afrikagrupperna?Afrikagruppernas insamlade medel går till långsiktigt förändringsarbete och till påverkansarbete. De partnerorganisationer vi jobbar med jobbar främst med långsiktigt förändringsarbete, och alltså inte främst med var skatteverket tolkar som social hjälpverksamhet. En del av deras arbete är social hjälpverksamhet, men för att kunna bli godkända för skattereduktion av gåvor skulle vi behöva visa på hur och vilka av pengarna som går till detta. Det kan vi göra men det skulle innebära en stor administrativ börda och på det sättet inte innebära ett kostnadseffektivt insamlingsarbete.

I en dialog med skatteverket valde vi därför att inte gå vidare med att bli godkända för skattereduktion av gåvor. Vi hoppas att lagen breddas och i framtiden även inkluderar långsiktigt förändringsarbete som vi tror är det mest effektiva sättet att jobba mot en rättvis värld.

Du är varmt välkommen att höra av dig till insamling@afrikagrupperna.se om du har fler frågor eller funderingar.

STÖD OSS