UNAC - Afrikagrupperna

UNAC

UNAC är en nationell bonderörelse i Moçambique som arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle där människan står i centrum. UNAC strävar efter att vara en stark talesman för bönderna och föra fram deras intressen i ekonomiska, sociala och politiska frågor.

  • Moçambique

UNAC – För rättvisa och solidaritet

Bakgrund

Ungefär 80 procent av befolkningen i Moçambique bor på landsbygden och majoriteten försörjer sig på jordbruk. Allt fler utländska investerare tar över stora markområden i landet vilket drabbar många småskaliga jordbrukare. Utländska företag och länder leasar stora landarealer genom avtal som ofta sträcker sig över flera decennier. Lokalbefolkningen utestängs ofta från processen trots att det är de som blir av med sin mark och får leva med konsekvenserna av denna landgrabbing

Verksamhetsbeskrivning

UNAC har sedan 1987 arbetat med att stödja de moçambikiska böndernas intressen. Föreningen har idag ungefär 86 000 medlemmar runtom i landet som är med i olika bondeföreningar, kooperativ och grupper. UNAC arbetar med att uppmärksamma böndernas situation och bedriver påverkansarbete för att deras rättigheter ska respekteras. Organisationen stärker böndernas förmåga att delta i samhällsdebatten och deras möjlighet att försvara sin mark genom bland annat utbildning och organisering. UNAC arbetar även för en hållbar utveckling på landsbygden och utbildar bönder i jordbruksmetoder och ekologiskt jordbruk.

Mot landgrabbing

UNAC har sett problemet med landgrabbing eskalera i Moçambique den senaste tiden. Ett av många exempel är ett trädplanteringsprojekt i Niassa som bland annat Västerås stift är inblandat i. Projektet har lett till att lokalbefolkningen har förlorat tillgång till odlingsbar mark. Därmed har många människor förlorat försörjningsmöjligheter och lider brist på mat. Det finns ett stort behov av att stärka kapaciteten hos lokalbefolkningen för att böndernas rättigheter inte ska kränkas
– Den största utmaningen är att bygga kapacitet på lokal nivå om hur man ska påverka investerare och regering för att förhindra landgrabbing, säger Vincente Adriano som arbetar på UNAC.
UNAC stödjer småbönders kamp mot landgrabbing samt för deras talan gentemot politiska ledare och internationella företag som verkar i landet. Stödet från UNAC är viktigt för att bönder ska kunna kräva sina rättigheter och påverka sin framtid.

I denna film från UNAC (2022) berättar bönder hur småskaligt jordbruk har bidragit till kvinnors egenmakt och frigörande.

STÖD OSS