Surplus People Project - Afrikagrupperna

Surplus People Project

Surplus People Project är en organisation som grundades på 1980-talet i Sydafrika för att stödja samhällen i kampen mot apartheidstatens tvångsförflyttningar. Organisationen har sedan dess utvecklats och har nu en vision om ett förändrat och rättvist samhälle för människor i fattigdom som vill ha tillgång till jordbruk för att uppnå matsuveränitet.

  • Sydafrika

Surplus People Project

Bakgrund  

Surplus People Project är en organisation som grundades på 1980-talet i Sydafrika för att stödja samhällen i kampen mot apartheidstatens tvångsförflyttningar. Organisationen har sedan dess utvecklats och har nu en vision om ett förändrat och rättvist samhälle för människor i fattigdom som vill ha tillgång till jordbruk för att uppnå matsuveränitet. Surplus People Projects uppdrag är att vara solidariska med aktivister och sociala rörelser för att uppnå rättvisa i fråga om mark, mat och klimat. 

Verksamhet 

SPP arbetar i två provinser i Sydafrika, Norra och Västra Kapprovinsen, och stödjer aktivism som syftar till att omvandla systemet för mark och jordbruk. Dom arbetar även för bredare social förändring och utforskning av alternativa jordbruksmodeller och -system. Organisationen driver också samhällsaktivism i urbana områden för att säkerställa tillgång till mark för bostäder som förvägrats av apartheidlagstiftningen. 

Aktiviteter

 Surplus People Project har tre huvudsakliga aktiviteter: 

  1. Påverkansarbete med en agenda som gynnar människor i fattigdom och deras rättigheter i fråga om markanvändning, förvaltning och ägande.  
  1. Främja agroekologi och matsuveränitet genom att störa det industriella jordbruket och arbeta för ett rättvist och transformativt livsmedelssystem. 
  1. Förespråkande av lantarbetare och boende människors rättigheter – genom att kräva deras rättigheter och värdiga levnads- och arbetsvillkor. 
STÖD OSS