Legal Assistance Centre - Afrikagrupperna

Legal Assistance Centre

LAC (Legal Assistance Center) är en nationell organisation för mänskliga rättigheter och ett juridiskt centrum i Namibia. Organisationen grundades 1988 under apartheid-tiden i norra Namibia, för att föra talan för de människor som förtrycktes av regeringen.

  • Namibia

Legal Assistance Centre

Bakgrund  

LAC (Legal Assistance Center) är en nationell organisation för mänskliga rättigheter och ett juridiskt centrum i Namibia. Organisationen grundades 1988 under apartheid-tiden i norra Namibia, för att föra talan för de människor som förtrycktes av regeringen. Legal Assistance Centre grundades på principen att föra rättsfall av allmänt intresse till domstol och tillhandahålla kostnadsfria tjänster till människor. Sedan 1988 har de strävat efter att upprätthålla och främja mänskliga rättigheter i syfte att skapa en kultur som baseras på både mänskliga rättigheter och demokrati. Organisationen har ett övergripande mål att underlätta medborgardeltagande och effektivt skydd för rättigheter på lång sikt. 

Verksamhet  

LAC arbetar för att belysa ojämlikhet, socioekonomiska rättigheter och aktuella rättsfall. Organisationen betonar socioekonomiska rättigheter genom att lyfta frågor inom hälsa, utbildning, vatten och sanitet, och inkluderar även frågor om funktionsvariation, mark, miljö och fattigdom. LAC prioriterar även rättssäkerhet och tillgång till rättslig prövning, inklusive offentlig utbildning, vederbörlig rättsprocess, lagrapporter och styrning. Dessutom möjliggör och påskyndar organisationen hanteringen av framväxande rättighetsfrågor.  

Aktiviteter  

LAC:s verksamheter tar utgångspunkt i tre huvudaktiviteter: 
1. Juridisk information, rådgivning och rättstvister 
2. Utbildning och fortbildning   
3. Forskning, lagreformer, påverkansarbete och lobbyverksamhet. Det är sedan tre enheter som arbetar med dessa aktiviteter.  

Land, Environment and Development Unit (LEAD): Arbetar särskilt med frågor som rör markstrider, miljö och landsbygdssamhällen.    

Social Justice Project (SJP): Arbetar direkt för att bekämpa kränkningar av mänskliga rättigheter, främst genom rättstvister.    

Gender, Research and Advocacy Project (GR&AP) – Arbetar för att främja jämställdhet mellan könen men också för att stärka kvinnors egenmakt genom juridisk forskning, lagreformer och påverkansarbete 

Besök LACs hemsida för med information om deras arbete och aktuella rättsfall:
http://www.lac.org.na/

STÖD OSS