Khanya College - Afrikagrupperna

Khanya College

Khanya College arbetar för att människor inom arbetarklassen och fattiga samhällen ska kunna möta de utmaningar som den ekonomiska och politiska globaliseringen medför. För att uppnå detta ger Khanya College utbildningar som är relevanta för dessa gruppers behov samt stärker lokala rörelser och organisationer.

  • Sydafrika

Khanya College – möter globaliseringens konsekvenser

Bakgrund

Sydafrika är ett av de mest ojämlika länderna i världen och en stor del av befolkningen upplever försämrade levnadsvillkor. Många utländska intressen tävlar om att få tillgång till, och kontroll över, landets resurser. Till exempel är flera transnationella företag involverade i Sydafrikas stora gruvindustri. Den internationella handeln med mineraler och metaller sker inte sällan på bekostnad av människorna som arbetar med utvinningen. För att orättvisorna i samhället ska kunna motarbetas behövs ett starkt civilsamhälle och stöd till organisering inom arbetarklassen. Khanya Colleges verksamhet gör det möjligt för människor att möta dessa orättvisor och kräva sina rättigheter.

Verksamhet

Khanya College arbetar för ökad social rättvisa och solidaritet genom att stärka det civila samhället. Organisationen stödjer individer och föreningar genom bland annat forskning, information, utbildning och workshops. Syftet är att stärka lokala organisationer, sociala rörelser och aktivister för att de ska kunna möta sina behov, försvara sina rättigheter samt motverka orättvisa och exploatering. Målet är även att stärka kontakten mellan olika rörelser i Sydafrika, i södra Afrika och i andra delar av världen för att de i solidaritet ska kunna möta orättvisa strukturer tillsammans.

Solidaritet och kamp mot orättvisor

Hösten 2012 skakades Sydafrika av det som kommit att kallas för Marikana-massakern, då 34 strejkande gruvarbetare sköts till döds av polis när de protesterade mot bristande arbetsrättigheter och låga löner vid en platinagruva i Marikana. Khanya College har startat We are all Marikana Campaign för att visa solidaritet med de drabbade, möta det ökade statliga våldet och stödja arbetarklassens kamp för rättvisa.

–Som organisation har vi varit väldigt aktiva. Vi har försökt få en känsla för hur människor uppfattar händelsen. Förutom känslor av raseri och ilska är också hjälplösheten påtaglig. Människor känner sig maktlösa. Vad massakern åstadkommit är att lyfta slöjan av illusionen om att det går att ha en fungerande demokrati under nyliberalism i Sydafrika. Det har visat oss hur långt staten är beredd att gå för att skydda ekonomiska intressen, säger Elijah Kodisang som arbetar på Khanya College.

STÖD OSS