Khanya College - Afrikagrupperna

Khanya College

Khanya College arbetar för att människor inom arbetarklassen och fattiga samhällen ska kunna möta de utmaningar som den ekonomiska och politiska globaliseringen medför. För att uppnå detta ger Khanya College utbildningar som är relevanta för dessa gruppers behov samt stärker lokala rörelser och organisationer.

  • Sydafrika

Khanya College – möter globaliseringens konsekvenser

Bakgrund

Sydafrika är ett av de mest ojämlika länderna i världen och en stor del av befolkningen upplever försämrade levnadsvillkor. Många utländska intressen tävlar om att få tillgång till, och kontroll över, landets resurser. Till exempel är flera transnationella företag involverade i Sydafrikas stora gruvindustri. Den internationella handeln med mineraler och metaller sker inte sällan på bekostnad av människorna som arbetar med utvinningen. För att orättvisorna i samhället ska kunna motarbetas behövs ett starkt civilsamhälle och stöd till organisering inom arbetarklassen. Khanya Colleges verksamhet gör det möjligt för människor att möta dessa orättvisor och kräva sina rättigheter.

Verksamhet

Khanya College arbetar för ökad social rättvisa och solidaritet genom att stärka det civila samhället. Organisationen stödjer individer och föreningar genom bland annat forskning, information, utbildning och workshops. Syftet är att stärka lokala organisationer, sociala rörelser och aktivister för att de ska kunna möta sina behov, försvara sina rättigheter samt motverka orättvisa och exploatering. Målet är även att stärka kontakten mellan olika rörelser i Sydafrika, i södra Afrika och i andra delar av världen för att de i solidaritet ska kunna möta orättvisa strukturer tillsammans.

Khanya College håller i en bokmässa, Jozi Book Fair. Mycket av verksamheten inriktas på att nå människor i alla åldrar, inte minst barn, och uppmuntra dem att skriva och läsa. Organisationen ger också ut en tidning, Karibu, som fokuserar på nyheter för och av arbetarklassen.

Läs mer: https://khanyacollege.org.za/one-page-express/

STÖD OSS