GAPWUZ - Afrikagrupperna

GAPWUZ

GAPWUZ är en fackförening i Zimbabwe som fokuserar på arbetare inom jordbrukssektorn i landet. Genom att stärka och stödja lantarbetarna är GAPWUZ med och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren.

  • Zimbabwe

GAPWUZ – representerar lantarbetarnas intressen

Bakgrund

Den stora landreformen som ägde rum i Zimbabwe på 1990-talet slog hårt mot många fackföreningar med minskat medlemsantal. Därtill har flera politiska, sociala och ekonomiska utmaningar försvårat situationen för lantarbetarna i landet. Många upplever idag en otrygg arbetssituation, alltför låg ersättning och kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Lantarbetarna beräknas tillhöra en av de mest utsatta grupperna i samhället och många lever ur hand i mun.

Verksamhetsbeskrivning

GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) arbetar för att förändra situationen för Zimbabwes lantarbetare för att de ska få bättre levnadsvillkor och värdiga arbetsförhållanden. En central del av fackföreningens arbete är att främja och skydda arbetarnas rättigheter. Fackföreningen jobbar med att stärka arbetarna, genom exempelvis utbildning om deras rättigheter, och erbjuder rättshjälp. GAPWUZ arbetar i frågor som rör bland annat arbetsrätt, genus, hiv, utbildning, ungdomars situation och bekämpning av barnarbete.

Bättre förhållanden på Solar Farm
På Solar Farm, strax utanför Zimbabwes huvudstad Harare, odlas bland annat rosor för export. De anställda på gården är medlemmar i GAPWUZ. En av dem är Esmarie Njirivit som även är med i den lokala fackklubben. Hon är en av dem som arbetar för att uppmärksamma de kvinnliga arbetarnas situation, något som GAPWUZ prioriterar. Att vara med i fackföreningen ger trygghet och styrka.
– Jag gick med i facket för att ge mig själv trygghet, om något händer vet jag att facket hjälper mig, säger hon.
Klubbstyrelsen har bland annat arbetat hårt för att säkra jobben på gården och för att förbättra de sanitära förhållandena för alla som arbetar där. GAPWUZ stöttar fackklubben och har bland annat utbildat klubbstyrelsen i styrelsearbete, arbetslagar och kollektivavtal.

Rosplantage, GAPWUZ
STÖD OSS