Female Student Network Trust - Afrikagrupperna

Female Student Network Trust

FSNT är en organisation vars arbete är baserat på feministiska principer och styrs av ett samhällsomvandlande tillvägagångssätt. De arbetar med kvinnliga studenter på universitetsnivå i Zimbabwe. FSNT:s uppdrag är ”Att förespråka en gynnsam inlärningsmiljö genom studentaktivism, för att stärka lobbying och påverkanskapacitet hos kvinnliga studenter vid högre lärosäten.”

  • Zimbabwe

Female Student Network Trust

Female Students Network Trust (FSNT) är en organisation vars arbete är baserat på feministiska principer och styrs av ett samhällsomvandlande tillvägagångssätt. De arbetar med kvinnliga studenter på universitetsnivå i Zimbabwe. FSNT:s uppdrag är ”Att förespråka en gynnsam inlärningsmiljö genom studentaktivism, för att stärka lobbying och påverkanskapacitet hos kvinnliga studenter vid högre lärosäten.”

Detta är ett nytt samarbete för Afrikagrupperna som fortfarande är under utvärdering.

Bakgrund

Genusbaserat våld (GBV) är utbrett i högre utbildningsinstitutioner i Zimbabwe såväl som i lokalsamhällena i allmänhet. De flesta fall rapporteras inte på grund av de utsattas rädsla för repressalier eftersom samhället genomsyras av patriarkala normer.

På de högre institutionerna yttrar sig kränkningarna och övergreppen som sexuella trakasserier, känslomässigt eller psykiskt våld där exempelvis en auktoritet, som en föreläsare, kräver sexuella tjänster av studenter som annars skulle bli underkända. På grund av maktdynamik och rädsla tvingas studenter in i transaktionsrelationer som orsakar depression och stress. Särskilt utsatta är studenter från fattiga och övervägande landsbygdsbakgrunder. FSNT noterar att det zimbabwiska samhället på många sätt har normaliserat våld, särskilt sexuella trakasserier. Patriarkatet är en stor bidragande faktor.

Verksamhet

FSNT arbetar med psykosocialt stöd och rådgivning och för att öka medvetenheten om sexuellt och könsbaserat våld bland kvinnliga studenter. De arbetar med snabb respons och rådgivning för att få fler kvinnliga studenter att rapportera fall av GBV utan rädsla. FSNT har även ett ”safe house” för personer som utsatts för könsbaserat våld eller kränkningar. De erbjuder även ledarskapsutveckling till unga kvinnor i allmänhet och kvinnliga studenter i synnerhet i deras strävan att uppnå ledande positioner inom exempelvis studentkårens organ, samt lobbyverksamhet och opinionsbildning.

En av de aktiviteter som Afrikagrupperna stöttade under 2020 var ett evenemang under 16 days of activism against gender based violence. Runt 50 deltagare från olika sektorer deltog i evenemanget. För kvinnor i allmänhet och för kvinnliga studenter i synnerhet var detta särskilt viktigt givet de skenande antalen fall av genusbaserat våld som följd av att kvinnor på grund av pandemi-lockdowns fann sig inlåsta med sina förövare. Deltagarna var överens om att denna situation har vänt många av de framsteg som den feministiska rörelsen i Zimbabwe gjort under åren. De beklagade också de ökade fallen av psykisk ohälsa och depression kopplade till könsrelaterat våld som går obemärkt förbi. Värt att nämna i detta sammanhang är den positiva nyheten att regeringen bara några dagar tidigare hade infört en lag om sexuella trakasserier, något som FSNT och hela kvinnorörelsen i Zimbabwe har förespråkat i många år.

Bild från FSNT möte i Zimbabwe
STÖD OSS