ECARP - Afrikagrupperna

ECARP

ECARP stödjer lantarbetare och småskaliga jordbrukare för bättre levnads- och arbetsvillkor på landsbygden. Arbetarnas behov och rättigheter står i centrum. ECARP arbetar med stöd och forskning, både i frågor som rör arbetsrättigheter samt frågor som rör utveckling av jordbruksmetoder och teknik.

  • Sydafrika

ECARP – stöd och forskning för lantarbetare

Bakgrund

Situationen för många lantarbetare i Sydafrika är svår och jordbruket är en av de sektorer i landet där arbetsvillkoren är som sämst. Många tvingas leva på löner som inte är tillräckliga för att försörja sig och levnadsförhållandena är ofta dåliga med bland annat undermåliga bostäder. Få lantarbetare är idag fackligt anslutna och saknar därmed möjlighet att kräva sina rättigheter.

Verksamhetsbeskrivning

ECARP (East Cape Agricultural Research Project) bildades 1993 som en reaktion på missförhållanden och rättslöshet vid flera gårdar i Östra Kapprovinsen i Sydafrika. Vid starten låg fokus på att erbjuda juridisk hjälp till de lantarbetare som upplevt att de blivit felaktigt behandlade. Idag har organisationen vuxit och arbetar inom flera olika områden, såsom utbildning i rättigheter samt mobilisering av lantarbetare för att kräva värdiga arbetsvillkor och bättre levnadsstandard. Arbetet genomsyras av ett stort fokus på jämställdhet. ECARP bedriver även forskning om centrala frågor som rör landsbygden för att sprida information och bidra till positiv förändring inom jordbruket.

Det är möjligt att bli självförsörjande

Nonezile, Amos, Xoliswa och Welile bor på en gård i Östra Kapprovinsen. Som småskaliga jordbrukare har de många utmaningar. Familjen är till exempel i behov av ett fungerande bevattningssystem eftersom ett oberäkneligt väder kan slå hårt mot jordbruket, till exempel om det inte kommer tillräckligt med regn. ECARP har stöttat familjen och bland annat hjälpt dem med vattentunnor som kan samla upp regnvatten. Tillsammans med tio andra hushåll har familjen bildat en egen förening som heter Masizakhe Community Property Association och tillsammans har de ansökt om att få bli ägare till marken. ECARP har stöttat dem genom hela ansökningsprocessen. Nonezile säger att hon tycker att det är fantastiskt att kunna vara självförsörjande.
– Om det inte varit för ECARP hade vi inte varit här från första början, säger Amos och poängterar hur viktigt stödet från organisationen är.

Welile Ncanywa, medlem hos Ecarp Foto: Mitra Mäki

Läs mer om ECARP

STÖD OSS