AMODEFA i Moçambique är en nationell organisation som främjar sexuella och reproduktiva rättigheter för ungdomar, kvinnor och män i Moçambique. AMODEFA är en systerorganisation till svenska RFSU.

Bakgrund
Hivprevalensen är cirka tolv procent i Moçambique. För att komma åt problemet med hivspridningen behövs det sättas in fler insatser för att nå befolkningen. En del i detta arbete är att satsa på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, särskilt på landsbygden där tillgången på information är mycket begränsad och kunskapsnivån låg. Att stoppa spridningen av hiv är livsviktigt.

Verksamhetsbeskrivning
För att främja sexuella och reproduktiva rättigheter samarbetar organisationen med hälsovården i lokalsamhället och med hemsjukvård för personer som lever med hiv. Dessutom driver AMODEFA en klinik med gratis hivtestning. En annan viktig del av arbetet är utbildning av hälsopersonal, lokala ledare och aktivister. Genom informationsspridning, kunskap och tillgång till hälsovård av god kvalité vill AMODEFA stoppa spridningen av hiv och bidra till att människor lever ett friskare och längre liv.

Related Projects