ABDO - Afrikagrupperna

ABDO

ABDO (African Book Development Organization) arbetar för att information och kunskap ska finnas tillgängligt för alla i Zimbabwe.

  • Zimbabwe

ABDO – För kulturell mångfald i hela Zimbawe

Bakgrund

I marginaliserade områden på landsbygden handlar den dagliga oron om tillgång till ett hållbart användande av naturresurser, matsuveränitet, och handel av överskott. För att frigöra sig från det rådande förtryck och fattigdom krävs både information och plattformar där erfarenheter och kunskap kan skapas och utbytas. Ofta saknas tillgång till viktig information som kommer med bibliotek och internet på landsbygden i Zimbabwe.

Verksamhetsbeskrivning

ABDO har som vision att skapa levande samhällen som främjar läskunnighet, demokrati, genusmedvetenhet, kulturell mångfald och fortsatt lärande. Verksamheten drivs i fem provinser i Zimbabwe med störst fokus på marginaliserade människor på landsbygden. ABDO ger människor på landsbygden tillgång till böcker och information genom boklådor och bibliotek men startar även studiecirklar där människor kan mötas för att dela kunskap och tillsammans skapa förändring.

Budgetstöd till skolbyggnad

I byn Chakari började lokalbefolkningen tröttna på att barnen inte fick någon ordentlig utbildning. Avsaknad av en skolbyggnad gjorde att utbildningen lätt stördes. Byborna gick samman och bad ABDO om budgetstöd. Idag är skolan Mopani Park Primary School på plats. Utöver det skapades även odlingsmark som gör det möjligt för allt fler bybor att bli självförsörjande. Genom skolavgift och inkomst från grödorna har en till skola kunnat byggas och även ett kvinnocenter, Women’ Action Center (WAC).

Foto: Linda Nyström, Zimbabwe

Läs mer om ABDO

STÖD OSS