Strategier - Afrikagrupperna

Strategier

Afrikagrupperna är en feministisk, medlemsbaserad solidaritetsorganisation som arbetar med utvecklingssamarbete i södra Afrika med fokus på rättvisa maktstrukturer och en rättvis resursfördelning. Vi stödjer även kampen för ett fritt Västsahara. Vår vision är En Rättvis Värld. Vi arbetar i solidaritet med människor i kampen att bekämpa fattigdom och andra orättvisor. Vi arbetar med att förändra de villkor som skapar ojämlikhet i det globala ekonomiska systemet. Afrikagruppernas partnerorganisationer spelar en central roll i detta arbete.

Det högsta beslutande organet för Afrikagruppens är organisationens årsmöte. Medlemmar och lokalgrupper i hela landet organiserar aktiviteter som omfattar olika typer av engagemang, såsom mobilisering, öka medvetandenivån, insamling, delta i våra kampanjer, information och utbildning, kulturevenemang, diskussionsforum, manifestationer, demonstrationer och andra solidariska aktiviteter. Våra lokalgrupper är väletablerade i sina lokalsamhällen, och många grupper och enskilda medlemmar har ett långt och starkt engagemang i organisationen.

Afrikagruppernas strategiska plan 2022–2026 antogs av styrelsen i april 2021. Den grundar sig på Afrikagruppernas kärnvärden som antogs vid årsmötet 2020: solidaritet, jämlikhet, feminism och respekt. Denna strategiska plan omfattar alla delar av vår organisation (medlemsorganisationen och kontoren i Stockholm och Johannesburg) samt våra verksamheter (utvecklingssamarbete, kommunikation, insamling och opinionsarbete).

Strategi 2022-2026

Afrikagruppernas strategi (eng)

(379 Kb)

Strategi 2017 – 2021

(406 Kb)
STÖD OSS