Positive Vibes

Varje dag infekteras omkring 7 000 nya människor med HIV i världen. Av dessa är cirka 1 000 barn. Enligt FN-organet UNAIDS är en av huvudorsakerna till spridningen av HIV i Afrika söder om Sahara kvinnors ojämlika samhällsställning, och det våld och övergrepp de utsätts för på grund av av denna. Fyra av fem smittade i åldern 15 till 24 år i regionen är också kvinnor. Eller flickor, barn. De många traditionellt starkt patriarkala samhällena har gett upphov till ett flertal för flickor och kvinnor rent skadliga sociala normer, och en stor del av de insatser som görs är logiskt nog inriktade på stöd och hjälp till kvinnor.

För att ändra på sociala normer och mönster måste man bredda sitt fokus till att omfatta även män och pojkar. Afrikagrupperna i Namibia inleder snart ett samarbete med organisationen Positive Vibes som handlar om just detta. Mera specifikt om att påverka traditionella ledare, eftersom dessa är viktiga förebilder som har stor betydelse när det gäller samhällsvärderingar och sociala normer. Afrikagrupperna kommer att ge stöd till ett projekt där under året sexhundra tradionella ledare i norra landet kommer att delta i ett trettiotal workshops inriktade på saker som stigma, diskriminering och gender. Avsikten är givetvis att öka förståelsen för hur detta hänger ihop med spridningen av HIV, med förändrade beteenden som mål.

Den som är nyfiken kan läsa mer om Positive Vibes här.

Idag premiärvisades även en film med liknande tema, ”Sex and Chocolate”, delproducerad av vår partnerorganisation, Legal Assistance Centre. Det är en femtio minuters film i universitetsmiljö som ifrågasätter just det traditionella manliga beteende med många sexualpartners, och pekar på de risker det medför. Publiken var till stor del studerande och det hördes många igenkännande skratt, men även många tunga tystnader. I ett land där nästan var femte invånare är smittad är det egentligen ingen som inte är drabbad.

Recommended Posts