Utmaningar i södra Afrika - Afrikagrupperna

Evenemang

Utmaningar i södra Afrika – lokala lösningar

Under dagen får vi lära oss mer om de stora utmaningar södra Afrika står inför, både politiskt, ekonomiskt, socialt och när det gäller klimatfrågan. Vi bjuds också på exempel på hur människor i lokalsamhällen hittar lösningar och kan visa på alternativ för hållbarhet. Vi belyser bland annat företags ansvar vid utvinning av naturresurser, människors möjlighet till bostad och att kunna bruka sin mark på ett hållbart sätt. Särskilt fokus under dagen är Namibia med bilder och medverkan från Afrikagrupperna och någon av deras partnerorganisationer i landet. Seminariet kommer delvis att hållas på engelska.

Tid: Lördag 11 mars, kl 9:30–15:00
Plats: IOGT-lokalen, Bantorget 5, Lund.
Medverkande: Gloria Jimwaga m.fl. från Afrikagrupperna.
Arrangörer: SAFRAN, ABF Skåne och Afrikagrupperna.

Anmälan görs på ABF:s hemsida abf.se/skane. Sök på arrangemangsnummer 117944 i sökrutan eller sök början på arrangemangets namn, Utmaningar i södra Afrika – lokala lösningar. Då kommer informationen om seminariet upp och knappen Anmäl dig. Ange era uppgifter inkl. personnummer. För mer information eller frågor kontakta 0413-298 89 eller rory.hall@abf.se. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 3 mars 2023.

STÖD OSS