Temadag om gruvbrytning - Afrikagrupperna

Evenemang

Temadag om gruvbrytning

Tid: Lördag 22 april, kl 9:30–15:00
Plats: IOGT-lokalen, Bantorget 5, Lund.
Medverkande: Emelie Muntrakis, Göran Allevad och Barbara Wohlfarth.
Arrangörer: SAFRAN, ABF Skåne och Afrikagrupperna.

Anmälan görs på ABF:s hemsida abf.se/skane. Sök på arrangemangsnummer 117964 i sökrutan eller sök början på arrangemangets namn, Temadag om gruvbrytning. Då kommer informationen om seminariet upp och knappen Anmäl dig. Ange era uppgifter inkl. personnummer. För mer information eller frågor kontakta 0413-298 89 eller rory.hall@abf.se. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 3 mars 2023.

Rätten att säga NEJ

Emelie Muntrakis jobbar som policyrådgivare inom naturresurser, företag och mänskliga rättigheter på Afrikagrupperna. Hon kommer att berätta hur Afrikagruppernas partnerorganisationer i södra Afrika jobbar mot de negativa effekterna som gruvor – och den extraktiva industrin i allmänhet – har på människor och miljö. Det kommer att handla om hur människor organiserar sig och gör motstånd och kämpar för att bli konsulterade på ett meningsfullt sätt samt ha rätt att säga nej. Vi kommer också att lyfta blicken och sätta den extraktiva industrin i ett större sammanhang. Hur är den globala handeln reglerad och vilka avtal och brist på regler möjliggör exploateringen? Hur kan vi påverka härifrån? Är vi också med och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring genom våra gemensamma skattepengar?

Verkligheten bakom ”Den svenska gruvan”

Nu när näringsministrar ”älskar gruvor” och man ropar efter en snabb utbyggnad av kärnkraften och vill avskaffa förbudet mot att bryta uran i Sverige finns det anledning att prata om gruvindustrins baksida. Göran Allevad har sedan 1970-talet jobbat med kampanjer mot minerallagen och exploatering av Österlen en region som lever av jordbruk, småindustri, skogsbruk, fiske, livsmedelsindustri och turism. Dessa är långsiktigt hållbara näringar som inte ska exploateras av gruvindustrin med stora, långvariga ingrepp i kulturlandskapet och där risken för läckage av miljöfarliga ämnen från deponerade restprodukter till grundvattnet är stor.
Göran Allevad är gymnasielärare i matematik och fysik, aktiv i Naturskyddsföreningen sedan tidigt 70-tal samt fotograf.

Människans behov av geologiska råvaror

Barbara Wohlfarth pratar bland annat om användning av geologiska råvaror över tid, vilka, när och hur man utvunnit dessa, vad är kritiska mineral och metaller, vad används dessa till, Jordens stora gruvländer och gruvdrift. Räcker alla metaller och mineraler till den gröna omställningen?
Barbara Wohlfarth är professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning syftar till bättre förståelse för påverkan av naturlig klimatvariation på lokal och regional nivå. Barbara använder bl.a. sjösediment som ett arkiv och använder en rad olika metoder för att ta fram information om tidigare klimat och miljö. Hon sitter i styrelsen för nätverket VetoNu och har på senare år börjat intressera sig för gruvdrift i Sverige och dess påverkan på ekosystem.

STÖD OSS