Mänskliga Rättighetsdagarna - Samtal om aktivismens roll för en rättvis värld - Afrikagrupperna

Evenemang

Aktivismens roll för en rättvis värld – ett samtal med Parul Sharma, KG Hammar och Gudrun Schyman

I demokratiska samhällen – i Sverige och globalt – behövs aktivism som främjar mänskliga rättigheter på flera nivåer. Afrikagrupperna bjuder in till ett samtal om hur väletablerade aktivister testat olika metoder för att nå förändring. 

I seminariet hör vi människorättsjuristen Parul Sharma, politikern och opinionsbildaren och feministen Gudrun Schyman samt den tidigare ärkebiskopen KG Hammar i samtal med Louise Lindfors. Dessa erfarna aktivister samarbetar just nu i projektet “Vi anmäler AP-fonderna!” som bland annat skickat in en FN anmälan angående de svenska AP fondernas investeringar i företag som begår brott mot mänskliga rättigheter!

Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö? Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1500 miljarder. Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling. Ändå investerar AP-fonderna i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. 

Afrikagruppernas Louise Lindfors modererar samtalet och lyfter civilsamhällets roll för att främja aktivism samt det viktiga stödet till den internationella solidaritetsrörelsen och tar exempel från det konfliktdrabbade Moçambique. 

Läs mer här: https://invitepeople.com/public/seminars/39504

Om evenemanget

Datum: 17 NOV 2022

Tid: 16.00-17.00

Plats: Convendum

Stad: Örebro

STÖD OSS