Ordet Fritt: Fröbytarworkshop - Afrikagrupperna

Evenemang

Fröbytarworkshop

Förlusten av frövariationer bidrar till förlusten av biologisk mångfald. Medveten frökonsumtion och bevarandet av fröer kan rädda jordens biologiska mångfald, vilket är grundläggande för människans överlevnad.

Visste du att 80 procent av afrikanskt jordbruk baseras på att jordbrukare sparar och delar frön med varandra? När ett fåtal stora transnationella företag börjar dominera frö- och kemimarknaden skapar det problem då de både kan höja priserna och bestämma vilken typ av utsäde som säljs på marknaden. Införandet av GMO och hybridfrön skapar bland annat ett monokulturellt jordbruk som leder till minskad biologisk mångfald. Under denna workshop kommer vi att visa hur fröer ska tas hand om och bevaras i det svenska klimatet, detta tillsammans med kunskap från föreningen SESAM och Runåbergs fröer, som är lokala experter om kulturarvssorter. Vi kommer även att inspireras av vår partnerorganisation Rural Womens Assembly i Sydafrika vars aktivister byter lokala fröer med varandra.

Vi kommer uppmana deltagarna att ta med sig egna fröer och sticklingar, erbjuda byte och delande av Runåbergs fröer på plats, samt be dem att förbereda frågor de önskar ställa till våra experter på plats. En kort introduktion om Afrikagrupperna och organisationens historia ges i början.

Medverkande: Paulina Bäckström, Afrikagrupperna

Om evenemanget

Datum: 19 MAJ 2022

Tid: 09.00-11.00

Plats: ABF Gästrikebygden

Stad: Gävle

Fröer

STÖD OSS