Ditt stöd behövs - Afrikagrupperna

Var med och förbättra tillvaron för människor i södra Afrika

Som Afrikapartner står du upp för jämställdhet och bidrar till ett långsiktigt arbete som göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Vår vision om en rättvis värld uppnår vi endast om vi lär oss av varandra, förstår varandra och stöttar varandra.

Våra partnerorganisationer arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), säkerställa mat- och markrättigheter, rättvis fördelning av naturresurser och för allas mänskliga rättigheter i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. De är de som vet vilket arbete och stöd som krävs för en hållbar utveckling. De är experterna på de frågor som berör dem och vårt jobb är att stötta deras arbete! Det handlar om att stoppa stora företag att ta över lokalbefolkningens mark, att påverka stater för ändrade lagstiftningar och säkerställa människors rätt till utbildning.

Varför ditt stöd är viktigt

I södra Afrika är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

Just nu växer hungerskrisen på den afrikanska kontinenten, snabbare nu på grund av covid-19. Trots Afrikas stora jordbruksregioner visar FN-studier att över hälften av alla som lider av akut hunger lever i Afrika. Afrikas kvinnliga bönder är nyckeln till förändring, Genom en rättvis och säker tillgång till mark går det att vända utvecklingen. Med ditt stöd kan vi bidra till att åstadkomma matoberoende, minska fattigdom och öka jämställdhet i södra Afrika!

Teresa Agostina Mate från Moçambique är en ensamstående mamma som odlar och säljer piri-piri för att kunna betala skolavgifterna för två av sina barn. Men pengarna räcker inte till de två äldsta sedan Teresa förlorade sin odlingslott nära hemmet. Ett utländskt bolag tog över marken och de småskaliga bönderna tvingades bort.

– Om den vi hyr marken av vill ha den tillbaka kanske vi måste flytta igen, säger Teresa.

I Moçambique har alla rätt att bruka mark för sin försörjning. Men för att bevisa den rätten krävs ett intyg som kostar mer än de flesta har råd med. Därför säljer staten ofta markrätten till storföretag, trots att familjer har brukat marken i generationer, som i Teresas fall. Nu hyr hon en ny odlingslott, men den tar det två timmar att gå till – och två timmar hem.

Terese Agostina Mate, Moçambique Foto: Linda Nyström
Piri piri som Teresa odlar Foto: Linda Nyström

Du bidrar till den långsiktiga utvecklingen i inom bl.a. SRHR, mark, naturresurser och mänskliga rättigheter i södra Afrika.

Du får löpande uppdateringar, som nyhetsbrev, med info om vad för projekt vi och våra partners för nuvarande arbetar med.

Du kan utöka, pausa eller avsluta ditt månadsgivande när du vill.

Delta i våra aktiviter för att lära dig mer, engagera dig i en av våra lokalgrupper eller följa oss i sociala medier.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS