Digital utställning - Afrikagrupperna

The Future is Female Farming – Our own stories

Utställningen du ser framför dig är uttryck för en kollektiv reflektion över vår plats i det globala matproduktionssystemet och vårt handlingsutrymme inom det. Under våren 2021 har medlemmar i Afrikagrupperna deltagit i studiecirkeln The future is female farming- our own stories. Deltagarna har mötts digitalt i en kollektiv lärprocess kopplat till Afrikagruppernas fokusarbete med rätten till mat, mark och fröer. Vi har formulerat våra egna berättelser, our own stories, om vår relation till dagens (ohållbara) globala matproduktionssystem och alternativ till detta. Målet har varit att lära oss mer tillsammans och att samskapa texter och bilder. Delar av resultatet ser du i denna utställning!

Vi hoppas att du som tittar på denna utställning ska ta med dig en reflektion kring hur maten du äter egentligen hamnar på din tallrik. Var är den producerad? Vem har odlat den? Vem har tjänat pengar på den? Vad finns det för alternativ? Utställningen önskar utmana det dominerande narrativet kring global matproduktion som hävdar att storskalighet, monokulturer och industrialisering är vägen framåt. Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer tror att matsuveränitet och agroekologiska metoder i kombination med att satsa på kvinnliga, småskaliga bönder är vägen framåt! The future is female farming!

Vad tycker du? Mejla till medlem@afrikagrupperna.se och dela med dig av dina tankar!

MEDVERKANDE

Text & Foto Agnes Wevel, Ali Yosif Mohammed, Berit Wiklund, Boel Johnsson, Chindano José Castigo, Elin Franzén, Elin Johansson, Fiona Björling, Gailan Al-Obaidi, Isidro Macaringue, Jessica Davskog, Johan Nyoni Triyono, Leif Ståhl, Lucinda Tomo Portugal, Malin Michaelsson, Matilda Johansson, Matilde Buanausse, Mitra Mäki, Natthaphong Phengsa, Xolani Hlongwaz & Åsa Hlongwa Nilsson

På bild Agnes Wevel, Boel Johnsson, Elin Franzén, Elin Johansson, Gailan Al-Obaidi, Isidro Macaringue, Johan Nyoni Triyono, Leif Ståhl, Lucinda Tomo Portugal, Matilda Johansson, Matilde Buanausse, Mitra Mäki & Åsa Hlongwa Nilsson

STÖD OSS