Zimbabwe Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2024-06-11

Södra Afrikaföreningen i Skåne (SAFRAN) och Afrikagrupperna

Allt började 1987 när ABF Skåne initierade sitt stora studieprojekt kring Zimbabwe. Våren 1990 efter tre års studier i studiecirklar, åkte cirka 100 skåningar iväg i smågrupper till Zimbabwe för att i tre veckors tid uppleva Afrika, göra studiebesök på skolor, sjukhus, byar, kvinnogrupper, odlingsprojekt och tillsammans med zimbabwierna fira landets 10 år av demokrati. Allt var minutiöst planerat och förberett av Staffan och Barbro Gunnarsson på ABF Skåne.

Vid hemkomsten till Skåne var alla ivriga att hålla kvar kontakten och stödja det nya Zimbabwe. En stödförening, Bizim, bildades och en insamling startades med bland annat en biståndsgala. Under resan hade många besökt små projekt som de nu ville att Bizim skulle stödja. Men till slut bestämde föreningen att det var bättre att alla insamlade medel gick till Afrikagrupperna, som en del av deras egeninsats, som Sida sedan mångdubblade. Detta blev början till samarbetet med Afrikagrupperna, ett samarbete som i över 30 år har fortsatt och fördjupats. Bizim blev fadder till två av Afrikagruppernas projekt, ABDT (African Book Development Trust), numera ABDO och Kunzwana Women’s Association.

Tiden gick, Nelson Mandela släpptes, Sydafrika blev en demokrati och plötsligt var det möjligt att besöka landet, vars öde engagerat så många. Det blev självklart för ABF Skåne att starta ett nytt projekt med studiecirklar och studiebesök i Sydafrika. När de kom hem, kände deltagarna – precis som zimbabweresenärerna tidigare – att de ville behålla kontakten med Sydafrika och då bildades Molo!. Molo! blev också samarbetspartner med Afrikagrupperna och bidrog också med insamlade medel till AG:s egeninsats.

Barbro Gunnarsson, eldsjäl och mångårig ordförande i klänning från Kunzwana Women’s Association, Zimbabwe. Foto: Staffan Gunnarsson

Nästa land i södra Afrika att väcka skåningarnas intresse var Namibia, och 2005 åkte den första gruppen iväg. Samma önskan att stödja och hjälpa uppstod, men nu insåg man att det inte var förnuftigt att bilda ännu en förening. I stället lades Bizim och Molo! ner och 11 mars 2006 bildades SAFRAN (Södra Afrikaföreningen i Skåne).

Numera ordnas inte studier och stora gruppresor till södra Afrika, men SAFRAN åtnjuter fortfarande stöd från ABF. Föreningens huvudaktiviteter är nu sex heldagsseminarier varje år och en tidning, Safransbullen, som ges ut 4-5 gånger per år, en gång i papperstryck och övriga elektroniskt.  Föredragen på seminarierna handlar om allt från Afrikas miljö- och klimatutmaningar och gruvdrift till dyngbaggens navigationssystem och biståndsfrågor. De flesta föreläsare, många forskare från Lunds universitet, ställer upp ideellt. Deras ideella inställning speglar det som är SAFRAN:s största tillgång, de lojala medlemmarna, som genom catering, lotteri, bokloppis och Safranboden gör det möjligt för SAFRAN att lämna en betydande summa till Afrikagrupperna varje år. Sedan 1990, har de tre föreningarna, Bizim, Molo! och SAFRAN bidragit med sammanlagt 2 407 770 kr till Afrikagruppernas egeninsatser.

Seminariediskussioner. Foto: Staffan Gunnarsson
STÖD OSS