Hur kan ”artivism” användas i kampen för aborträtten? - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-09-28

Hur kan ”artivism” användas i kampen för aborträtten?

Den tjugoåttonde september varje år uppmärksammas rätten till säker och gratis abort världen över. Människor protesterar, mobiliserar och organiserar sig för kampen för aborträtten. 2023 är abort fortfarande helt förbjudet i 22 länder och många andra länder har restriktiva abortlagar som endast i vissa fall tillåter abort. I de 5 länderna som Afrikagruppernas partnerorganisationer är verksamma i är abort inte helt förbjudet, men abortlagstiftningen skiljer sig mellan länderna. Moçambique och Sydafrika tillåter abort på begäran upp till gravidvecka 12. I Namibia och Zimbabwe är det förbjudet att göra abort utom i fall som rör incest, våldtäkt eller där moderns eller fostrets liv är i fara. Angolas lagstiftning förbjuder abort med undantag för om fostret är dödfött, om kvinnans liv är i fara eller om graviditeten är ett resultat av sexuella övergrepp. 

Ett sätt att arbeta för aborträtten är genom att använda sig av kultur som verktyg, som till exempel att skriva poesi och måla med budskap om att abort ska vara en medicinsk procedur som är tillgänglig, gratis och säker. Att använda kultur som folkbildningsmetod är ”artivism” (”art activism”). ”Artivism” är när någon sprider ett budskap för att skapa medvetenhet och uppnå förändring i samhället med hjälp av konst och kultur.

Young Feminists Movement Namibia (Y-Fem) och Women’s Leadership Centre (WLC) arbetar med aborträtten och artivism i Namibia. Y-Fem arbetar för att skapa platser för unga feminister där de tillsammans kan jobba med att bland annat skapa strategier för att kräva tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter. Organisationen använder sig av olika typer av kulturella uttryck, exempel på detta är gospel och filmevenemang. Afrikagruppernas partnerorganisation WLC arbetar för att främja kvinnors skrivande och andra typer av kreativa uttryck för att hantera den diskriminering som finns i Namibias patriarkala kultur och samhälle. Organisationen vill utveckla ”indigenous feminist activism”. WLC arbetar med dessa områden genom att bland annat anordna en årlig lesbisk festival, där lesbiska deltar med poesi, sång, dans och musik.

Fem, var en SMS plattform som tidigare stödde rätten till abort och hjälpte människors tillgång till säker och laglig abort i Sydafrika. Fem hjälpte personer som ville göra en abort både snabbt och privat då det bara var att skicka ett sms så fick den gravida ett remiss-SMS till en laglig och säker abortklinik i sitt närområde. Fem anordnade en konsttävling i Gauteng, Sydafrika, där konstnärer fick möjlighet att diskutera abort, som fortfarande anses vara tabu, och sprida ett positivt budskap med respekt och stöd för dem som har genomgått en abort. Målet med tävlingen var att öka medvetenheten om säkra aborter i Sydafrika. Bidragen som vann tävlingen visades som väggmålningar på olika platser i Gauteng. Konstnärerna öppnade upp en debatt för säker abort. Fem verkar inte längre i Sydafrika men safe2choose stödjer fortfarande människor i landet som vill göra en säker abort. Trots att abort är lagligt i Sydafrika är hälften av aborterna som utförs osäkra.

Teresia Bella Nelumbu,Florence Khaxas, Vimbainsashe Makenza, Ntando Ndlovu och Tommy från Y-Fem utanför deras kontor i Windhoek, Namibia 2022. Foto: Sofia Wallgren

I Moçambique använder The Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas (AMOG) musik i kampen för bland annat allas tillgång till säker abort. AMOG arbetade med en grupp musiker och släppte en låt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). AMOG använde musik för att öka medvetenheten om rätten till säker abort. Låten hade premiär på ett evenemang som ägde rum på en skola och hade som mål att förändra befintliga attityder kring SRHR. AMOG gjorde detta genom att se till att ungdomar fick korrekt information om ämnen som säkra aborter och familjeplanering. 

Även i andra delar av världen används kultur som ett verktyg och ”artivism” som folkbildande metod och för att lyckas med förändringar i samhället. Ett exempel på detta är i Bolivia där organisationen Chasqui arbetar tillsammans med barn och unga för att förebygga olika typer av socialt och genusbaserat våld samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Chasqui jobbar med dessa och andra känsliga ämnen genom att anordna kreativa aktiviteter som dans, musik, poesi och teater samt hålla i utbildningar. Målet med organisationens verksamhet är att få fler unga att delta och stärka aktivism för att de ska bli förändringsaktörer som har makt att påverka både sina egna liv och samhället. 

Ellen Norman, praktikant Afrikagrupperna

STÖD OSS